Midis dalība LIAA projektos

Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei


Projekts “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” ir viens no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” aktivitātēm.

Šo darbības programmu regulē Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 365 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” https://1.2.2.xn--specifisk-ecb/ atbalsta mērķa „Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” https://1.2.2.3.xn--paskuma-u3a/ „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)”īstenošanas noteikumi”.

2023. gada 16. martā SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ir noslēgusi līgumu Nr. 5.3-8-L2023/11 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta realizācijas laiks: Plānotais kopējais labās prakses projekta īstenošanas ilgums no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu. Nepārsniedz uzsaukumā norādīto termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim.

Projekta mērķis ir īstenot apmācības, kas atbilst labās prakse pārņemšanai, eksportspējas veicināšanai, pieprasījuma stimulēšanai, tīklu veidošanai, gūstot gan teorētiskās zināšanas no starptautiska līmeņa pasniedzējiem, praktiķiem apmācības laikā un potenciālajiem partneriem prakses apmaiņas laikā, gan praktiskās iemaņas par potenciālo klientu ģenerēšanas rīkiem, pārdošanas pieejām, pārdošanas pieņēmumiem, standartiem un iemaņām pārdot uzņēmuma pakalpojumu piegādi pēc Agile Scrum iteratīvas izstrādes izvēlētajos tirgos: Zviedrijā un Dānijā.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanaSIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ir noslēdzis 2016. gada 21. septembra līgumu Nr. SKV-L-2016/789 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.