Midis tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi​ 

Lūdzam uzmanīgi izlasīt zemāk minētos noteikumus un nosacījumus. Piekļūstot Midis tīmekļa vietnei un to izmantojot, Jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat, lūdzam atstāt šo tīmekļa vietni. Ja turpināt lietot Midis tīmekļa vietni, tas nozīmē, ka Jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kā arī privātuma politikas nosacījumiem. Tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā iegūtā personiskā informācija tiks apstrādāta atbilstoši mūsu privātuma politikai .

Informācija, ko mēs sniedzam Midis tīmekļa vietnē, ir bez maksas un paredzēta informatīvam nolūkam. Jūs to varat saglabāt savā datorā un izdrukāt kopijas tikai personiskai nekomerciālai lietošanai, kā arī publiski demonstrēt. Jūs varat izmantot un izplatīt nelielus izvilkumus no Midis tīmekļa vietnes lapām, lai nodrošinātu tiešu saiti uz šīm lapām. Jebkāda cita veida Midis tīmekļa vietnes lapu izmantošana, pavairošana, pielāgošana, izplatīšana vai kādā citā veidā vai līdzekļiem, pilnībā vai daļēji bez iepriekšējas Midis rakstiskas piekrišanas, ir aizliegta. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus un nosacījumus, kas stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē.

Midis tīmekļa vietne tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, lai gan mēs darām visu iespējamo, lai sniegtu uzticamu un precīzu informāciju un bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām attiecībā uz šīs vietnes pareizību, precizitāti, uzticamību vai pieejamību u. c. Šādas informācijas izmantošana ir brīvprātīga, un uz to drīkst paļauties tikai pēc neatkarīgas pārbaudes, ko veic kvalificēti eksperti. Midis negarantē, ka šajās lapās vai serverī, kas nodrošina to pieejamību, nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu. Midis patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt tīmekļa lapas vai atcelt piekļuvi tām. Midis neuzņemas atbildību par trešo personu radītiem vai publicētiem materiāliem, uz kuriem ir saites Midis tīmekļa vietnes lapās. Šādas informācijas izmantošana ir brīvprātīga, un paļauties uz to drīkst tikai pēc neatkarīgas pārbaudes, ko veic kvalificēti eksperti. Midis neuzņemas atbildību par sekām, kas izriet no šeit ietvertās informācijas izmantošanas vai saistītajās vietnēs iegūtās informācijas izmantošanas, vai ir jebkādā saistībā ar šādas informācijas saturu. Midis nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas izriet no šādas informācijas izmantošanas, atsauces uz to, paļaušanās uz to vai izpildes, un nepārprotami atsakās no jebkādas atbildības par tiem.

Jebkura konkrēta šīs Politikas noteikuma spēkā neesamība vai neizpildāmība neietekmē pārējos šīs politikas noteikumus, un šī Politika visos aspektos tiek interpretēta tā, it kā šāds nederīgs vai neizpildāms noteikums būtu izlaists.