Biznesa inteliģences loma uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanā

Biznesa inteliģence (BI) ir tehnoloģiska pieeja, kas pārveido neapstrādātus datus jēgpilnos un praktiski izmantojamos ieskatos stratēģisku lēmumu pieņemšanai, kas veicina izaugsmi, rentabilitāti un efektivitāti. Ietverot virkni rīku, lietojumprogrammu un metodoloģiju, BI ļauj uzņēmumiem vākt datus no iekšējiem un ārējiem avotiem, sagatavot tos analīzei, izstrādāt interaktīvus informācijas paneļus un ģenerēt biznesa pārskatus, kas nosaka darbības un stratēģiju.

BI un lēmumu pieņemšanas mijiedarbība

BI rīkiem ir potenciāls mainīt lēmumu pieņemšanu. Saskaņā ar Gitnux datiem uzņēmumi, kas izmanto biznesa inteliģenci, piecas reizes biežāk pieņem lēmumus ātrāk nekā tie, kas to nedara. BI ļauj iegūt praktisku ieskatu no milzīga apjoma neapstrādātu datu. Piemēram, starptautiska korporācija var izmantot BI rīkus, lai analizētu daudzus datu punktus dažādos reģionos un izlemtu, kur optimāli piešķirt resursus. Šī uz datiem balstītā pieeja palīdz uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju un reaģēt uz tirgus tendencēm.

The Intersection of BI and Decision-Making - Midis - 1

Pareizas BI arhitektūras nozīme

Labi izstrādāta BI arhitektūra veido pamatu efektīvai datu jaudas izmantošanai. Tā nodrošina pamatu netraucētai datu vākšanai, apstrādei, glabāšanai un ziņošanai. Šeit ir dažas galvenās priekšrocības:

 • Jaunu iespēju noteikšana: analizējot iekšējos un ārējos datu avotus, BI ļauj uzņēmumiem identificēt jaunās tendences, tirgus nepilnības un klientu vēlmes, tādējādi radot jaunas ieņēmumu plūsmas.
 • Biznesa datu analīze: BI ļauj padziļināti analizēt vēsturiskos un reāllaika datus, ļaujot uzņēmumiem izprast veiktspēju, pamanīt likumsakarības un pieņemt uz datiem balstītus lēmumus.
 • Nākotnes tendenču prognozēšana: izmantojot prognozējošo analīzi, uzņēmumi var izmantot vēsturiskos datus, lai prognozētu nākotnes tendences, paredzētu tirgus izmaiņas un atbilstoši pielāgotu savas stratēģijas.

Gitnux pētījumi liecina, ka uz datiem balstītiem uzņēmumiem ir 23 reizes lielāka iespēja iegūt klientus un 6 reizes lielāka iespēja saglabāt klientus.

Efektīvas BI arhitektūras galvenie elementi

Lai izveidotu stabilu BI arhitektūru, uzņēmumiem jākoncentrējas uz četriem galvenajiem komponentiem:

 • Datu vākšana: ietver atbilstošo datu avotu identificēšanu, atšķirīgu datu kopu integrēšanu un datu kvalitātes nodrošināšanu. Šajā posmā ļoti svarīgas ir tādas metodes kā ETL (Extract, Transform, Load) un datu integrācijas rīki.
 • Datu apstrāde: kad dati ir apkopoti, tie ir jātīra, jāpārveido un jāorganizē analīzei. Datu apstrāde ietver tādas darbības kā datu tīrīšana, apkopošana, normalizēšana un strukturēšana.
 • Datu glabāšana: Lai apstrādātu lielus datu apjomus, uzņēmumiem ir nepieciešama stabila datu glabāšanas infrastruktūra. Var izvēlēties datu noliktavas, datu ezerus un mākoņrisinājumus. Pareizās glabāšanas stratēģijas izvēle ir atkarīga no mērogojamības, drošības un izmaksu efektivitātes.
 • Pārskati un vizualizācija: pēdējais komponents ir jēgpilna ieskatu sniegšana. Uzlabotie pārskatu un vizualizācijas rīki palīdz pārveidot sarežģītus datus intuitīvos informācijas paneļos, interaktīvās diagrammās un grafikos, ļaujot ieinteresētajām personām gūt praktisku ieskatu.

Key Components of an Effective BI Architecture - Midis - 2

Populāri biznesa inteliģences rīki

Tirgū ir pieejami daudzi BI rīki, no kuriem katrs piedāvā unikālas funkcijas un iespējas. Saskaņā ar Gitnux datiem Microsoft Power BI ir vispopulārākais BI rīks ar 36% tirgus daļu, kam seko Tableau Desktop (20%) un Qlik Sense (11%).

 • Power BI: tas piedāvā spēcīgas datu modelēšanas iespējas un nevainojamu integrāciju ar citiem Microsoft produktiem.
 • Tableau: pazīstams ar savām intuitīvajām vizualizācijām un interaktīvajiem paneļiem, kas palīdz uzņēmumiem viegli analizēt datus.
 • Qlik Sense: Ar savu asociatīvo datu modeli šis rīks ļauj lietotājiem dinamiski izpētīt datus, padarot ad-hoc analīzi vienkāršu.

Iekšējie un ārējie datu avoti biznesa inteliģencē

Biznesa inteliģences kontekstā ļoti svarīga ir iekšējo un ārējo datu avotu izpratne. Iekšējie datu avoti attiecas uz informāciju, kas uzņēmumā ģenerēta no dažādām darbības un darījumu sistēmām. Tie ietver pārdošanas ierakstus, klientu datu bāzes, finanšu sistēmas, mārketinga aktivitātes un ražošanas procesus. Šie dati parasti ir strukturēti, un tiem var viegli piekļūt un tos analizēt, izmantojot BI rīkus.

Savukārt ārējie datu avoti ir tie, kas ir ārpus uzņēmuma tiešas kontroles, bet kuriem tomēr ir būtiska nozīme uzņēmuma darbībā un stratēģijā. Šādi avoti ietver tirgus tendences, konkurences analīzi, sociālo plašsaziņas līdzekļu noskaņojumu, ekonomiskos rādītājus un regulatīvās normas. Lai gan ārējie dati bieži ir nestrukturēti un grūtāk izmantojami, tie sniedz nenovērtējamu ieskatu uzņēmuma konkurences vidē.

Apvienojot šos divus datu tipus, tiek nodrošināts visaptverošs un holistisks priekšstats par uzņēmuma darbību, atvieglojot pārdomātu stratēģisku lēmumu pieņemšanu.

Internal and External Data Sources in Business Intelligence - Midis - 3

Galvenās lomas un pienākumi BI komandā

Kompetenta BI komanda sastāv no dažādām lomām, un katrai no tām ir būtiska loma uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas procesos.

 • Datu analītiķis: datu analītiķi ir atbildīgi par datu interpretāciju, tendenču identificēšanu un noderīgu ieskatu sniegšanu. Viņu kompetencē ir datu vākšana, statistiskā analīze un ziņošana.
 • BI izstrādātājs: BI izstrādātāji projektē, izstrādā un uztur BI saskarnes. Tas ietver datubāzes, datu noliktavas projektēšanu un daudzdimensiju datu modelēšanu.
 • Datu inženieris: datu inženieri sagatavo datus analītiskiem vai operatīviem lietojumiem. Viņi nodrošina datu precizitāti un pieejamību, veidojot un uzturot datu plūsmas.
 • Datu zinātnieks: datu zinātnieki izmanto sarežģītus matemātiskos modeļus, lai no datiem gūtu ieskatus vai prognozes. Viņi ir kvalificēti mašīnmācīšanās algoritmos un prognozēšanas modeļos.
 • BI projektu vadītājs: BI projektu vadītājs pārrauga BI projektu īstenošanu. Viņš koordinē darbu ar dažādām ieinteresētajām personām, pārvalda resursus un termiņus un nodrošina projektu atbilstību uzņēmējdarbības mērķiem.

Key Roles and Responsibilities in a BI Team - Midis - 4

Darbības efektīvai biznesa inteliģences izmantošanai

BI iespēju izmantošana stratēģiskai izaugsmei ietver vairākas darbības.

 • Definējiet skaidrus uzņēmējdarbības mērķus un uzdevumus kā BI ieviešanas pamatu.
 • Izveidojiet stabilu un mērogojamu IT infrastruktūru, kas spēj droši pārvaldīt lielas datu kopas.
 • Identificējiet un ieviesiet piemērotus BI rīkus, kas atbilst organizācijas vajadzībām, budžetam un tehniskajām iespējām.
 • Nodrošiniet visaptverošu un nepārtrauktu darbinieku apmācību par to, kā efektīvi izmantot BI rīkus un interpretēt datus, kā arī informējiet savu komandu par jaunākajām BI tendencēm, tehnoloģijām un metodoloģijām.
 • Pastāvīgi pilnveidojiet un atjauniniet BI stratēģiju, lai pielāgotos mainīgajiem uzņēmējdarbības un tirgus apstākļiem.

Kopsavilkums

Izmantojot BI, organizācijas var pieņemt uz datiem balstītus lēmumus, iegūt konkurences priekšrocības un veicināt biznesa izaugsmi. Lai izveidotu efektīvu BI arhitektūru, rūpīgi jāapsver datu vākšana, apstrāde, glabāšana un pārskatu sniegšana. Kopā ar pareizajiem BI rīkiem un augsti kvalificētu komandu uzņēmumi var izmantot datu jaudu un virzīt savus uzņēmumus uz panākumiem.

Atcerieties, ka panākumu atslēga ir datu pārvēršana noderīgos ieskatos, kas veicina nozīmīgus rezultātus.

Pieteikties eksperta konsultācijai
bez maksas


Produktu iepakošanas iespējas sistēmā Odoo: Jūsu biznesa uzlabošana