GAP analīze

Kas ir priekšizpēte?

​Tas ir pirmais posms, lai sasniegtu kvalitatīvu projekta rezultātu. Priekšizpētes būtība ir salīdzināt uzņēmuma faktisko situāciju ar potenciālo vai vēlamo situāciju. Tā parāda iespēju identificēt uzņēmuma procesu izaicinājumus, kurus var risināt. Analizē klienta vajadzības, lai salidzinātu tās ar Odoo standarta piedāvājumu. Priekšizpēte ieviesīs skaidrību dažādās biznesa stratēģijās un attiecīgajos procesos, kas var revolucionāri pagriezt uzņēmuma izaugsmi un produktivitāti.

Priekšizpētes rezultātā uzņēmums var rēķināties ar:

  • Projekta realizācijas laiku un izmaksām.

  • Procesu aprakstiem, kurus automatizēs, pateicoties programmatūrai.

  • Katra moduļa analīzi, balstoties uz sniegtajiem datiem par darba plūsmu.

  • Demo kontu, kas uzrādīs, kāds būs gala rezultāts pēc sistēmas ieviešanas.

  • Detalizētu ieviešamo funkciju aprakstu.


Midis priekšizpētes realizācijas process

Priekšizpēte - tas ir individuāls darbs ar klientu. Galvenais šajā procesā ir saprast trīs svarīgas lietas:

  • ​Kā darba procesi darbojās uzņēmumā līdz šim brīdim.

  • Klienta vīzija, kā viņš vēlās, lai uzņēmējdarbības procesi darbotos.

  • ​Atbilstoša Odoo funkcionalitāte.

​Kad ir izpētīti uzņēmuma procesi, mēs pilnīgi izprotam, kādā veidā tie darbojas. Tas mums palīdz saprast, kādas darbības ir svarīgas, kādas var pilnīgi izslēgt. Rezultātā rodas veids, kā efektīvi un produktīvi realizēt ieviešanu, kādus procesus digitalizēt. Izejot no tā, mēs nonākam pie Odoo iespējām un funkcionalitātes. Šeit veidojam sadalījumu grupās un prioritātēs.

Uzņēmuma procesu realizācijas laikā kļūst skaidrs, kādu funkcionalitāti uzņēmējdarbībā nepieciešams ieviest. Šeit mēs iedalām nepieciešamo funkcionalitāti divās grupās:

  1. Odoo pamatfunkcijas.

  2. Odoo papildu izstrāde.

​Sadalījums grupās mums ļauj efektīvi organizēt darbu. Pirmajā grupā mēs iedalām tās Odoo iespējas, kas nodrošina biznesa procesu vadīšanu ar standarta funkcionalitāti. Der piebilst, ka Odoo ERP ir plaša standarta funkcionalitāte, kas pārklāj lielu daļu biznesa procesu.

Otrajā grupā mēs iekļaujam Odoo funkcionalitāti, kurai nepieciešama papildu izstrāde. Neaizmirsīsim to, ka katrs uzņēmums ir individuāls ar tam specifiski veicamajām darbībām. Līdz ar to mēs varam ieplānot izstrādes laiku un budžetu. Šajā posmā mēs vienojamies arī par to, vai klientam vajag integrēt kādu programmatūru ar Odoo. Integrācija - tas ir process, kurā Odoo ERP sistēmu savieno ar kādu trešās puses programmatūru, ļaujot visu pārvaldīt no vienas platformas.

Kā nākamo posmu mēs izceļam prioritāšu sadalījumu. Augstāku prioritāti saņem pirmā grupa. Tas mums sniedz iespēju organizēt pakalpojuma piegādi tuvākajās divās nedēļās. Pirmā grupa, kā augstāk minēts, ir Odoo standarta funkcionalitāte, kurai nav nepieciešama papildu izstrāde, jo tiek pārklātas biznesa procesa pamatvajadzības. Saņemot pirmās piegādes, klients jau var lietot un apgūt Odoo sistēmu.

Zemāku prioritāti iegūst otrā grupa. Tas ir tāpēc, ka ieviešanai paredzēts vairāk laika, jo notiks papildu Odoo funkcionalitātes izstrāde. Sarežģītus projektus mēs varam garantēt ieviest trīs līdz piecu mēnešu laikā, kad ir liels daudzums nepieciešamo pamatfunkciju un papildu funkcionalitātes izstrādes. Mūsu zināšanas un pielietojamā arhitektūra izstrādāšanā un ieviešanā ļauj nodrošināt pakalpojuma piegādes katras divas nedēļas. Tas nodrošina iespēju klientam apgūt funkcionalitāti pakāpeniski.

​Nobeigums

Kad viss ir caurskatāms, klients var rēķināties un plānot savas finanses un resursus, kas tiks iesaistīti Odoo ieviešanā. 

Rezultātā mēs garantējam laicīgu sistēmas izstrādi un piegādi. Kā arī to, ka izejot visus posmus, klientam būs skaidrs un viņš apzināsies to, ko saņems un ko sagaidīt. Mēs parādām klientam to, kā reāli Odoo sistēma darbosies viņa uzņēmumā.

Mūsu pieredze rāda, ka, pateicoties priekšizpētei, klienti efektīvāk spēj uzsākt sistēmas ieviešanu, process ir caurskatāms un saprotams, ka klients spēj to pats vadīt.

Vēlaties uzzināt par Odoo ERP iespējām Jūsu uzņēmumā? Piesakieties uz bezmaksas demonstrācijas prezentāciju:

# Odoo

Odoo Grāmatvedības modulis