Kas ir digitālā transformācija un kāpēc biznesam tā ir nepieciešama?

​Digitālā transformācija ir process, kurā tehnoloģijas tiek izmantotas, lai pārveidotu esošos tradicionālos un nedigitālos procesus un pakalpojumus vai izveidotu jaunus. Tas nozīmē pilnībā mainīt veidu, kā uzņēmums tiek pārvaldīts, lai atbilstu strauji augošajām tirgus prasībām un klientu vēlmēm.

Pēdējie gadi rāda to, ka digitālā transformācija ir izdzīvošanas veids, nevis tikai nepieciešamība. Pandēmija veicināja pāreju uz digitāliem risinājumiem. Bieži vien klienti paši ar saviem preču pirkšanas un pakalpojumu izmantošanas paradumiem signalizē to, ka uzņēmumam ir jāpāriet uz citu apkalpošanas veidu. Dati mūsdienās ir galvenā vērtība, tāpēc uzņēmumam ir lielas priekšrocības, ja tam ir iespēja analizēt tos reāllaikā un ātri reaģēt.

​Digitālā transformācija ļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem būt konkurētspējīgiem tirgū ar salīdzinoši zemām izmaksām. Turklāt gadījumā, ja uzņēmējdarbība tikai tiek uzsākta, ieviešot digitalos risinājumus uzreiz, bizness var ielikt pareizu pamatu un “inteliģenti” pārvaldīt procesus jau no paša sākuma.

Digitālās transformācijas veidi

 1. Procesu transformācija. Uzņēmumi var pārskatīt iekšējos procesus, lai samazinātu izmaksas un uzlabotu kvalitāti. Ieviešot digitalizāciju un automatizāciju, kā arī nodrošinot darbiniekiem digitālos rīkus un reāllaika datus, ir iespējams pieņemt strateģiskākus lēmumus un kontrolēt veiktspēju. Piemēram, datu pieejamība mākonī ļauj sasaistīt dažādus procesus un atrašanās vietas, bet manuālu uzdevumu automatizācija iepirkumos vai piegādes ķēdes pārvaldībā, kā arī mākslīgā intelekta un mašīnmācības ieviešana samazina pakalpojuma izpildes laiku un palīdz pārvērst datus un praktiskāk tos izmantot.
 2. Biznesa modeļa transformācija. Uzņēmējdarbības modifikācija, lai mainītu veidu, kā klientam tiek sniegta vērtība. Bizness var izmantot tehnoloģijas, lai papildinātu fiziskos produktus ar digitāliem rīkiem un pakalpojumiem. Lielisks piemērs ir filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platforma Netflix, kas pārgāja no DVD sūtīšanas pa pastu uz tiešsaistes straumēšanu. Kā citu biznesa modeļa transformācijas piemēru var minēt gadījumus, kad tehnoloģiju oriģinālo iekārtu ražotāji no pārdošanas un atbalsta modeļa pāriet uz XaaS (Anything as a service (jebkas kā pakalpojums)), kur X var būt aparatūra, krātuves ietilpība vai lietojumprogrammas. Pakalpojums tiek apmaksāts abonēšanas kārtībā atbilstoši patēriņam, nevis kā pirkums ar priekšapmaksu vai licence.
 3. Uzņēmuma kultūras vai organizācijas transformācija. Digitālās transformācijas pamatā ir atslēgvārds transformācija, nevis digitāls. Tā ir domāšanas veida maiņa, kur bizness liek uzsvaru uz klientu apkalpošanu un inovācijām, nevis produkta ražošanas pārvaldību. Lai kultūras maiņa noritētu veiksmīgi, uzņēmuma līderiem ir aktīvi jāiesaista visi darbinieki, skaidri jādefinē transformācijas iemesli un mērķi, jāizskaidro lomas un jānodrošina apmācība.

​Digitālās transformācijas procesā izmantojamās tehnoloģijas

 • Mākslīgais intelekts (AI) - tādas tehnoloģijas kā mašīnmācība kopā ar automatizāciju palīdz ieviest lēmumu pieņemšanu, balstoties uz reāllaika datiem. Mākslīgais intelekts mācās no objektu atpazīšanas, lēmumu pieņemšanas, piemēriem un daudz kā cita. Tas var veicināt inovatīvu viedo produktu ieviešanu, personalizētaku klientu pieredzi, kā arī optimizēt darba plūsmas piegādes ķēdes vai pārmaiņu pārvaldībā u. c.
 • Hibrīdmākonis (Hybrid cloud) - mākoņdatošanas modelis, kas izmanto vismaz viena privātā mākoņa un vismaz viena publiskā mākoņa kombināciju, kas darbojas kopā, lai nodrošinātu elastīgu mākoņdatošanas pakalpojumu kombināciju. Izveidojot vienotu un elastīgu mākoni katras darba slodzes veikšanai un neierobežojot biznesu tikai ar vienu platformu vai piegādātāju, hibrīdais mākonis nodrošina veiklību, mērogojamību un noturību, lai digitalā transformācija būtu ilgstoši sekmīga.  
 • Mikropakalpojumi (Microservices) - arhitektūras un organizatoriskā programmatūras izstrādes pieeja, kurā lietojumprogramma tiek veidota kā neatkarīgi komponenti, kas palaiž katru lietojumprogrammas procesu kā pakalpojumu. Izmantojot šo tehnoloģiju, lietojumprogrammas ir vieglāk mērogojamas un ātrāk attīstāmas. Kopā ar Agile or DevOps metodoloģijām mikropakalpojumi nodrošina inovācijas un paātrina jaunu produkta funkciju nonākšanu tirgū.
 • Lietu internets (IoT) - objekti un ierīces, kas ir aprīkoti ar sensoriem datu vākšanai un pārraidei, izmantojot internetu. Tādas lietojumprogrammas kā piegādes ķēdes loģistika ģenerē reāllaika datus, ko mākslīgais intelekts un datu analītikas lietojumprogrammas pārvērž automatizācijā un lēmumos.
 • Blokķēdes tehnoloģija (Blockchain) - nemainīga, koplietojama virsgrāmata, kas atvieglo darījumu reģistrāciju un izsekošanu. Uzņēmumi izmanto blokķēdes tehnoloģiju, lai veicinātu piegādes ķēdes elastību un starpvalstu finanšu pakalpojumu ātrumu.
 • ​Digitalizācija (Digitization) - informācijas, kas tiek glabāta papīra formātā, pārveidošana digitālajos datos. Tas notiek katrā biznesa nozarē, kā arī veselības aprūpē, valdībā un izglītībā.

​Ieguvumi, ko sniedz digitālā transformācija

 • Padziļināta datu analīze, kas ļauj pieņemt lēmumus reāllaikā, nevis tikai pēc iepriekšējo periodu datiem.
 • Paaugstināta efektivitāte un veiktspēja.
 • Klienta pieredzes optimizācija.
 • Inovāciju ieviešana biznesa modelī.
 • Konkurētspējīgas attīstības stratēģijas uzturēšana.
 • ​Krīzes noturības paaugstināšana.

Ieviešot digitālo transformāciju, uzņēmums var veltīt laiku tam, lai atskatītos uz paveikto un analizētu iekšējo sistēmu un klientu mijiedarbību. Šeit tiek uzdoti jautājumi, kā: “Vai mēs varam izmainīt biznesa procesus tā, lai labāk pieņemtu lēmumus, uzlabotu efektivitāti un klienta pieredzi, kā arī padarītu to personalizētāku?”

​Ja vēlaties uzzināt, kā digitālā transformācija var palīdzēt tieši jūsu uzņēmumam, piesakieties uz bezmaksas konsultāciju!


Kā plānot ražošanu un uzturēt efektīvu noliktavas līmeni?