Odoo ERP sistēma: Pamatlīdzekļu pārvaldība grāmatvedības modulī

Vai zināt, kas šobrīd notiek ar jūsu uzņēmuma pamatlīdzekļiem? Tas ir labs jautājums, jo katram pamatlīdzeklim ir sava vērtība. Pamatlīdzekļu nolietojuma pārvaldība palīdz finansiāli līdzsvarot izmaksas un gūt labumu no ieguldījumu iespējām. Ja šāda funkcionalitāte ir pieejama bilances uzskaitē, tad ir būtiski sekot šim aprēķinam. Tas palīdzēs labāk sekot pamatlīdzekļu atlikušajai vērtībai un nepieciešamības gadījumā pieņemt apzinātu lēmumu jauna pamatlīdzekļa iegādei.

​Šādu funkcionalitāti nodrošina Odoo ERP sistēmas modulis „Accounting”. Izveidojot jaunu pamatlīdzekli, katru gadu, beidzoties fiskālajam gadam, tiek norakstīta nolietojuma vērtība. Tas viss ir automātiski un parādās bilances atskaitē. Tālāk apskatīsim detalizētu piemēru ar attēliem, kā to iespējams organizēt Odoo ERP sistēmā.

Pamatlīdzekļu veidošana Odoo grāmatvedības modulī

​Sāksim ar pamatlīdzekļu moduļa izveidošanu. Odoo 14. versijā ir iespējams veidot pamatlīdzekļu moduļus un pamatlīdzekļus. Pamatlīdzekļu modulis ir iespēja pārvaldīt pamatlīdzekļu ierakstus, ko iespējams izmantot, veidojot vairākus pamatlīdzekļus, piešķirot līdzīgus uzstādījumus. Veidojot moduli, jānorāda nolietojuma metode, ilgums, aktīva konts utt. Saglabājam un turpinām.


​Turpinām ar to, ka savienosim izveidoto pamatlīdzekļu moduli ar norādīto grāmatvedības kontu „151000 Fixed Asset”. Lai to izdarītu, jāpāriet uz kontu un kartītē pie „Asset Options” jāizvēlas „Create and validate”. Parādīsies jauna rindiņa, kurā pievienojam izveidoto pamatlīdzekļu moduli.


Pamatlīdzekļa iegāde

​Iepriekš veicām nepieciešamos sagatavošanās darbus. Tagad ir laiks iegādāties pamatlīdzekli. Turpat grāmatvedības modulī izveidosim iepirkumu. Izvēlamies „Vendors”, tad „Bills” un spiežam pogu „Create”.


​Veidojot iepirkumu, norādām kontu, šajā gadījumā „151000 Fixed Asset”, kuru iepriekš norādījām pamatlīdzekļu modulī. Saglabājot un apstiprinot šo iepirkumu, šai kartītei parādās jauna cilne „1 Asset(s)”.

Nolietojuma grafiks

​Turpat izveidotajā iepirkuma rēķinā, kur parādījās jauna cilne „1 Asset(s)”, noklikšķinām uz tās un ieraudzīsim pamatlīdzekļu sarakstu.


​Lai apskatītos nolietojuma grafiku, jānoklikšķina uz ieraksta.


​No šī loga mēs varam pamatlīdzekli pārdot, atbrīvoties no tā utt. Zemāk pieejama visa informācija – pamatlīdzekļa vērtība, iegādes datums, pašreizējā vērtība, metode un konts, kurā atrodas šis ieraksts. Grafiks, kad tiks norakstīta nolietojuma summa, ir redzams kartītes apakšā. Šī summa tika izskaitļota automātiski, jo mēs pamatlīdzekļa modulī norādījām lineāro nolietojuma metodi uz trīs gadiem.


​Uzklikšķinot uz jebkura grafika ieraksta, tiekam pārcelti uz nākamo logu, kurā redzam, ka darbība ir konfigurēta, lai tā tiktu automātiski izpildīta grāmatvedības datumā.

Bilance: Pamatlīdzekļa iegādes atspoguļošana

Ziņojumi ļauj mums labāk izprast aktuālo situāciju. Mēs redzam, kādas summas tiek tērētas, ko sagaidīt debitoriem, ko mēs esam parādā kreditoriem un kas notiek ar finansēm uzņēmuma iekšienē. Iegādājoties kādu pamatlīdzekli, šis ieraksts uzreiz parādās bilancē.


​Sarakstā zem ieraksta „Fixed Assets” mēs redzam tikko izveidotā pamatlīdzekļa pilno vērtību. Šeit būs redzamas visas uzņēmuma finansiālās darbības, iepirkumi, pārdošanas u.c.

Peļņas un zaudējumu pārskats: Pamatlīdzekļa nolietojuma izpildīšanās

​Kad pienāk grafika izpildes termiņš, tiek norakstīta aktīva nolietojuma summa. Šo summu mēs uzreiz varam redzēt peļņas un zaudējumu pārskatā zem ieraksta „Expenses”.


​Tas viss ir vienkārši un galvenais, ka grāmatvedība ar Odoo kļūst saprotama arī uzņēmuma vadītājam. Var piekļūt galvenajiem finanšu rādītājiem jebkurā laikā un vietā!

​Piesakieties uz bezmaksas Odoo sistēmas demonstrāciju!

# Odoo

Interneta veikals ar Odoo ERP: Kāpēc digitalizēt mazumtirdzniecības veikalu tagad?