Odoo: Ražošana

Mūsdienu pasaulē tehnoloģijas attīstās ar neiedomājamu ātrumu. Šobrīd tirgū tiek piedāvāti neskaitāmi IT rīki, kas uzlabo biznesa veiktspēju un palīdz labāk sasniegt mērķus. Statistika pasaulē rāda, ka ražošanas nozares uzņēmumi ir galvenie ERP sistēmu lietotāji. [TEC] Izprotot tehnoloģiju nozīmi, kļūst skaidrs, ka tās paātrina biznesa attīstību, uzlabo resursu plānošanu, kontroli un pārvaldību, bet reāllaika datu analīze palīdz uzņēmumam paaugstināt produktivitāti.

Midis piedāvā klientiem ieviest Odoo ERP sistēmu, garantējot kvalitatīvu projekta realizāciju, jo esam sertificēti un pirmie Odoo partneri Latvijā. Izcila sistēmas arhitektūras pārzināšana un uzkrātā pieredze IT nozarē ļauj labāk izprast klientu vēlmes un vajadzības, lai sagaidāmais rezultāts tiktu sasniegts.

No visiem Midis realizētajiem projektiem Odoo sistēmas ieviešanā, 63% bija tieši ražošanas uzņēmumiem. Mums ir uzkrājusies pieredze, ar kuru vēlamies dalīties, un šajā rakstā esam sagatavojuši procesu grupas, kurās iekļautas lietas, kas tika ieviestas mūsu klientiem.

​Saturs

​Pārdošanas pasūtījums – Noliktava

​Transportēšanas pavaddokumenti CMR

​Ražošanas uzņēmumi paredz arī produkcijas transportēšanu – vai tas būtu saņemot, vai nosūtot preci. Tādēļ mūsu klientiem bija nepieciešama iespēja veidot transportēšanas pavaddokumentus – CMR. Viens no piemēriem ir Odoo noliktavas standarta funkcionalitātes papildināšana ar CMR atskaiti, kuru lietotājs jebkurā brīdī varēja izdrukāt PDF formātā.

Odoo CMR supporting documents for transport creation

Odoo CMR supporting documents for transport creation

​Cenu saraksts un cenu veidošanas noteikumi

​Pārdodot produkciju, bieži parādās gadījumi, kad vienam produktam var būt vairākas cenas, kuras ir atkarīgas no klienta valsts, iepirktā daudzuma vai citiem parametriem. Odoo to risina, izmantojot “Pricelist” un “Price rules”. Tie ļauj definēt ne tikai vairākas cenas vienam produktam, bet arī piemērot atlaides uz produktu grupām, piešķirot kādus konkrētus parametrus.

Odoo CMR supporting documents for transport creation

Odoo CMR supporting documents for transport creation

​BOM izvēle pie pārdošanas pasūtījuma

​Pārsvarā mūsu klientu ražotnes darbojas pēc principa: pārdošanas pasūtījums => ražošanas uzdevums (Sales Order => Manufacturing Order) jeb ražošana veidojas konkrētam pasūtījumam (Sales Order). Jau pasūtījuma brīdī tiek noteikts, kādā veidā un ceļā tiks veidota ražotne. Standartā šos posmus var noteikt, tikai veidojot pašus ražošanas uzdevumus (Manufacturing Order), tāpēc mēs mūsu klientiem ieviesām vienu no kopienas ("Community") moduļiem “BOM on Sales Order”, kas ļāva noteikt ražošanas ceļu jau pie pārdošanas. Tas ļāva izmantot sistēmā iebūvēto automātisko papildinājumu (Make to Order), uzreiz veidojot ražošanas uzdevumu un apakšprocesus pēc Sales Order apstiprināšanas.

Odoo ERP BOM selection for sales order

​Mērvienība – iepirkuma pasūtījums un pārdošanas pasūtījums

​Bieži vien, pērkot, apstrādājot un pārdodot produktu, ir nepieciešams to uzskaitīt dažādās mērvienībās. Odoo jau standartā piedāvā izmantot dažādas mērvienības no vienas grupas, piemēram mm, cm, m. Kā arī lietotājs var pats definēt savas mērvienības un noteikt konvertācijas reizinātāju, piemēram, 1 rullis = 4m2 = 10kg. Un sistēma jebkurā sistēmas posmā ļauj izmantot visas grupā pieejamās mērvienības un prot veikt konvertāciju starp tām.

Odoo ERP Unit of Measure

Odoo ERP Unit measure list on product page

​Produkta pieejamības pārbaude

​Jebkurā ražošanas posmā ir svarīgi zināt produkta pieejamību, sākot ar pārdošanu un beidzot ar ražošanu vai, veicot iepirkumu. Šī nepieciešamība tika atrisināta ar sistēmas “Forecast report” funkcionalitāti, kura iepriekš minētos posmos parāda produkta pieejamību, kad mēs varam sagaidīt papildinājumu un, atverot detalizēto “Forecast report” skatu, ražotāji var redzēt konkrētas noliktavas kustības un ražotnes, no kurām mēs gaidām produktus.​Iekšējās kustības

​Iekšējās noliktavas kustības palīdz organizēt produktus un materiālus noliktavā un starp tām. Odoo ļauj manuāli veidot iekšējās kustības, izvēloties pārvietot materiālus starp konkrētiem plauktiem.

​Inventarizācija

​Ražošanas laikā ir svarīgi redzēt reālo preču skaitu noliktavā. Neskatoties uz sistēmas tiešu noliktavas uzskaiti, dzīvē var rasties situācijas, kad kāds materiāls pazūd vai tiek sabojāts, un netiek ieskaitīts sistēmā. Tādēļ ražotāji nepārtraukti veic noliktavas inventarizāciju. Odoo sistēma pēc noklusējuma nosedz šo funkcionalitāti ar standarta noliktavas rīkiem. Sistēma ļauj ievadīt saskaitīto (counted) produkcijas skaitu un ar vienas pogas nospiešanu atjaunot noliktavas daudzumu. Inventarizācija tiek atspoguļota arī produktu kustību vēsturē.​Pārkārtošanas noteikumi

​Svarīga ražošanas procesu pārvaldīšanas daļa ir materiālu uzturēšana noliktavā. Bieži vien ražotājiem ir materiāli/produkti, kurus nepieciešams turēt zināmā daudzumā uz vietas. Tieši šo funkcionalitāti nosedz Odoo pārkārtošanas noteikumi, kas ļauj konkrētam produktam uzlikt minimālo/maksimālo papildināmo daudzumu. Kopā ar BOM un/vai piegādātāju konfigurāciju, tas ļauj sistēmai veidot automātisku materiāla papildinājuma pieprasījumu, bet lietotājam atliek tikai to apstrādāt.

​Iepirkumu pasūtījums – Noliktava

​Cenu pieprasījums (angļu val. – request for quote (RFQ))

​Viens no galvenajiem materiāla papildināšanas veidiem ir tiešā iepirkšana no piegādātājiem. Odoo iepirkumu modulis ļauj ne tikai veikt iepirkumu izveidi, apstrādāt to saņemšanu un izrakstīt rēķinus, bet ļauj šo procesu arī maksimāli automatizēt. Tas tiek sasniegts, ievadot sistēmā piegādātāju izcenojuma sarakstus un konfigurējot produktu vai pārkārtošanas noteikumus, vai uzstādot tos pasūtījumu izveidošanai. Tas ievērojami atvieglo iepirkumu izveidi un samazina cilvēka kļūdas iespējamību.


​Krājumu novērtēšana

​Veicot iepirkumus un uzskaitot produktus noliktavā, svarīgi ir arī tas, lai sistēma saprastu iepirkto produktu vērtību. It īpaši, kad no tās ir atkarīga gatavās preces pārdošanas cena. Šo brīdi sistēma apstrādā automātiski kombinācijā ar iepirkumu un noliktavas moduļiem. Veidojot jaunu iepirkuma pasūtījumu, tajā tiek ievadīta preces vērtība, bet pēc RFQ apstiprināšanas sistēma iegaumē ievadīto produkta/materiāla vērtību un piešķirs to produktam, kad mēs to saņemsim noliktavā pēc saņemšanas procesa. Noliktavas atskaitē (krājumu novērtēšana) iespējams apskatīt arī kopējo noliktavas vērtību.


​Izmaksu metode – vidējās izmaksas/FIFO/standarta

​Papildinot tēmu par noliktavas vērtību, ir svarīgi pieminēt arī izmaksu aprēķinu metodi. Odoo standartā paredz 3 izmaksu aprēķinu metodes – Average cost, FIFO (first in first out) un Standard price. Šīs metodes tiek definētas produktu kategorijai, ļaujot ražotājiem izvēlēties tiem ērtāko izmaksu aprēķinu metodi, kura nav ierobežota uz produktu skaitu tajā.


Pārdošanas pasūtījums – iepirkumu pasūtījums – ražošanas uzdevums

​No pārdošanas pasūtījuma uz ražošanas uzdevumu un iepirkuma pasūtījuma izveidošana

​Darba procesa uzlabošanā ir svarīgi arī momenti, kurus iespējams automatizēt. Tas gan samazina nepieciešamo laiku darbu izpildei, gan samazina cilvēcisko kļūdu iespējamība. Odoo ļauj automatizēt ražošanas procesu izveidi, izmantojot pasūtījumu izveidošanas funkcionalitāti, kura automātiski izveidos ražošanas posmus, apstiprinot pārdošanu. Darba procesā lietotājs apstiprina pārdošanas pasūtījumu, bet sistēma automātiski izveido ražošanas uzdevumu, kas savukārt izveido vai nu apakšražošanas uzdevumus, vai iepirkuma pasūtījumu.​No apakšuzņēmuma ražošanas uzdevuma uz iepirkuma pasūtījumu

​Viena no iespējām, kuru nodrošina Odoo sistēma attiecībā ar ražošanu, ir iespēja atdalīt iekšējo ražošanu no ražošanas pie ārējā ražotāja jeb apakšuzņēmuma. Odoo ļauj definēt BOM ar šī tipa ražojumu, kas dod iespēju automātiski veidot iepirkuma pasūtījumu un ārējo ražošanu un, izmantojot korektu konfigurāciju, arī veidot materiāla (Delivery) piegādi mūsu ārējam ražotājam.


​Noliktavas prognozēšana

​Uzņēmumiem, kuri aktīvi nodarbojas ar preču pārdošanu un ražošanu, ir svarīgi sekot līdzi savam aktuālajam noliktavas stāvoklim, tajā skaitā sekot līdzi noliktavas prognozēšanai. Odoo sistēma piedāvā tieši tādu skatu, kurā tiek iekļauts aktuālais noliktavas stāvoklis, plānotie produkta papildinājumi un plānotie tēriņi. Tas ļauj ieplānot visu ražotni un saprast, vai ir veiktas visas nepieciešamās darbības, lai noorganizētu ražošanas procesu. No prognozēšanas (forecast) skatiem sistēma piedāvā gan konkrēta produkta, gan noliktavas kopējo skatu.​Ražošanas uzdevums

​Ražošanas darbnīcas

​Papildus iztērētiem materiāliem, ražošanas uzdevumā ir svarīgi uzskaitīt arī ražošanā ieguldīto darbinieku laiku un veiktos darbus. Odoo realizē šo posmu, izmantojot darbnīcas, kas kombinācijā ar darbnīcu uzdevumiem ļauj definēt pie BOM ražošanā iekļautos darbus. Šī uzskaite piedāvā detalizētu darbnīcu pārskatu, ar iespēju analizēt tās efektivitāti un definēt darba kapacitāti. Kā arī darba uzdevumā uzskaita ražošanai reāli patērēto laiku, kas arī ietekmēs ražošanas izmaksas.​Darbinieku ierašanās un prom došanās fiksēšanas funkcija

​Darbinieku laika uzskaite ir svarīgs posms jebkurā ražotnē. Un, lai gan Odoo darba uzdevums ļauj uzskaitīt reāli patērēto laiku konkrētajā ražotnē, bieži ir nepieciešamība uzskaitīt laiku, kad darbinieks atradās darbā. Odoo realizē arī šo posmu, izmantojot apmeklējuma moduli, kurš ļauj darbiniekiem atzīmēties, kad tie ieradās darbā un kad to ir pabeiguši. To var izdarīt, vai nu, ievadot darbinieka unikālu PIN kodu, vai arī pieslēgt ārējās ierīces, kuras varētu nolasīt specializētas darbinieku kartītes. Visu reģistrēto laiku administrācija var redzēt vienā kopējā pārskatā.​Master produktu grafiks

Ražošanas apjomu nosaka pārdošana, bet bieži vien ražošanas uzņēmumiem neder variants, ka ražošana tiek veidota 1:1 ar pārdošanu un tas ir nepieciešams kādas dienas uz priekšu. Šim nolūkam Odoo piedāvā Master Production Schedule (MPS), kas ļauj uzstādīt plānoto dienu diapazonu, kā arī noteikt, kurā dienā nepieciešams veidot ražošanas uzdevumu un par kādu daudzumu. MPS skats ļauj redzēt vienlaikus vairākus parametrus, piemēram:

  • Starting Inventory – noliktavas daudzums pirms ražošanas uzdevuma;
  • Demand forecast – plānotais patēriņš;
  • Actual demand – reālais patēriņš;
  • Actual demand Y-1 un Y-2 – reālais patēriņš 1 un 2 gadu diapazonā;
  • Indirect Demand Forecast – netiešais plānotais patēriņš;
  • To Replenish – plānotais papildināšanas daudzums;
  • Actual Replenishment – reāli papildinātais daudzums;
  • Forecasted Stock – paredzamais noliktavas daudzums (iekļauj gan reālo daudzumu, gan plānoto patēriņu un papildinājumu);
  • Available to Promise – pieejams papildu pārdošanai.


​Kvalitātes pārbaude

Ražošanā ir svarīgi sekot līdzi saražotās produkcijas vai saņemto materiālu kvalitātei. Odoo piedāvā atsevišķu moduli kvalitātes pārbaudes funkcionalitātei. Odoo ļauj veidot atsevišķas kvalitātes pārbaudes komandas un norādīt tajās atbildīgās personas. Kā arī ir pieejami 2 kvalitātes tipi – regulāras pārbaudes, kuras var noteikt konkrētam ražošanas uzdevumam, piegādei/saņemšanai vai konkrētam materiālam/produktam. Kā arī neieplānotās kvalitātes pārbaudes, kuras iespējams izsaukt jebkurā ražošanas brīdī.Regulārajās kvalitātes pārbaudēs iespējams noteikt, kā notiks pati kvalitātes kontrole – vai tā ir vienkārši "Izgāja vai neizgāja" pārbaudi, vai ir nepieciešami mērījumi, vai arī produkta bilde. Modulis ļauj saslēgt kvalitātes kontroli arī kopā ar ārējām ierīcēm, ļaujot šo procesu automatizēt.


​Ražošanas uzdevums – uzturēšana – produkta dzīves cikls

​Ražošanas uzdevuma kvalitātes pārbaude

​Kvalitātes kontroli ražošanas laikā Odoo realizē ar ražošanas un kvalitātes moduļu kombināciju. Kvalitātes modulis ļauj norādīt ražošanas posmus, kuros ir jāveic materiāla vai ražojamā produkta kvalitātes pārbaudes, vai arī apstrādāt neieplānotu kvalitātes pārbaudi ar kvalitātes paziņojuma funkcionalitāti.​Ražošanas uzdevuma uzturēšanas pieteikums

​Papildus ražošanas procesam un kvalitātes kontrolei, ir svarīgi sekot līdzi arī ražošanā izmantojamo instrumentu un ierīču stāvoklim. Odoo ar uzturēšanas moduli ļauj reģistrēt šīs ierīces, noteikt tām regulārās apkopes un arī ražošanas laikā izsaukt steidzamu ierīces apkopi – uzturēšanas pieteikumu.​Brāķu norakstīšana

​Daļa no kvalitatīvas produkcijas ražotnes ir izmantojamo materiālu un ražojamo produktu kvalitātes pārbaude. Šis process paredz arī to, ka ražošanas laikā var rasties brāķi, kurus nepieciešams norakstīt. Odoo šo funkcionalitāti realizē ar brāķa palīdzību. Tā pārvietos brāķētos materiālus uz atsevišķu noliktavas lokāciju, bet šis brāķis vairs neuzrādīsies noliktavas pārskatā.​Produkta dzīves cikla vadība

​Dažiem ražotājiem iespēja veidot BOM revīzijas ir izšķiroša funkcionalitāte, kura nosaka, vai kāds rīks tiem der vai nē. Šajā nozarē Odoo piedāvā PLM moduli, kurš ļauj advancēti pārvaldīt BOM versijas un pat strādāt pie vairākām viena BOM versijām vienlaikus. Kā arī darbu pie revīzijām var sadalīt pēc atbildīgajām personām un inženieru komandām. Apstiprinot jauno BOM revīziju, sistēma arhīvā saglabā vecās revīzijas, ļaujot jebkurā brīdi atgriezt izmaiņas, vai ražotnē vienlaikus izmantot vairākas BOM revīzijas.​Grāmatvedība

​Budžetēšana

​Svarīga ražošanas procesu daļa ir budžetēšana. Tā palīdz sakārtot visus procesus no finansiālās puses. Odoo ar “Accounting” moduli piedāvā budžetus, kuri var tikt sasaistīti gan ar ražošanas uzdevumiem, gan ar noliktavu, gan ar iepirkumiem un arī ar pašiem pārdošanas rēķiniem, sasienot visu budžetu kopā. Turklāt budžetam ir iespējams sekot līdzi reāllaikā, palielinot pārvaldīšanas iespējas un ļaujot administrācijai laicīgi reaģēt ekstrēmos gadījumos. Odoo budžeti tiek balstīti uz analītiskiem kontiem (analytic accounts), kuri kombinācijā ar analītikas tagiem (Analytic tags) ļauj veikt detalizētu rēķinu sadalīšanu budžetos.​Valūtas

​Bieži vien ražotne paredz materiālu vai produkcijas iepirkšanu/pārdošanu ārzemēs. Tas veido nepieciešamību, lai sistēma prot strādāt ar vairākām valūtām. Odoo to spēj, ļaujot aktivizēt specifiskas valūtas, iestatīt automātisko kursa atjaunošanu, norādīt klienta kartītē viņam izmantojamo valūtu, kā arī manuāli to uzstādīt pie katra pārdošanas pasūtījuma vai iepirkuma pasūtījuma.​Lokalizētas grāmatvedības atskaites atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai

​Veicot ražošanu Latvijas teritorijā, uzņēmumiem ir nepieciešamas specifiskas atskaites, kuras ir pielāgotas Latvijas likumdošanai. Mēs Odoo esam ieviesuši 7 atskaišu veidus – bilance, peļņas un zaudējumu (PZA1), peļņas un zaudējumu (PZA2), PVN 1 – I, PVN 1 – II, PVN 1 – III un PVN 2.


​Mums ir liela pieredze nozares digitalizācijā, pārzinām smalkākās detaļas, kas ietekmē biznesa mērķu sasniegšanu.

​Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums:


Vai transporta un loģistikas uzņēmumiem ir nepieciešama digitalizācija un vienota vadības sistēma?