Pārdošanas pasūtījumu prognoze ar Odoo

​Pārdošanas pasūtījumu prognoze ir Odoo modulis, kas ļauj prognozēt pārdošanas pasūtījumus, pamatojoties uz iepriekšējiem pārdošanas apjomiem, pašreizējām tendencēm un citiem uz datiem balstītiem faktoriem.

​To var izmantot, lai prognozētu, cik daudz produktu būs nepieciešams konkrētā periodā, tādējādi nodrošinot, ka jums ir pietiekami daudz krājumu, kad tie būs nepieciešami.

Kas ir pārdošanas prognoze?

Pārdošanas prognoze ir aplēse par uzņēmējdarbības aktivitāti nākotnē. To parasti izsaka kā kvantitatīvu vērtību, piemēram, 30 tūkstoši eiro vai 10 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pārdošanas prognozes mērķis ir paredzēt, cik daudz naudas tiks nopelnīts no pārdošanas nākotnē.

Šo informāciju var izmantot, lai noteiktu, vai būs izdevīgi paplašināt darbību vai pieņemt darbā vairāk darbinieku, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem.

Pārdošanas prognozes var izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, budžeta plānošanai un stratēģiskajai plānošanai.

​Pārdošanas pasūtījumu prognozes pamatā ir iepriekšējās dienas pasūtījumi un paredzamie nākotnes pārdošanas apjomi. Tas ir noderīgs rīks krājumu līmeņa un piegādes ķēdes pieprasījuma plānošanai un pārvaldībai.

​Odoo pārdošanas prognoze

​Odoo Pārdošanas prognožu modulis ļauj izveidot prognozes katram produktam un automātiski ģenerēt pārskatu, pamatojoties uz lietotāja definētiem kritērijiem. Prognozi var izveidot konkrētam periodam vai visiem periodiem.

​Produkta dzīves cikla skats ir noderīgs rīks, lai pārvaldītu produktu dzīves ciklu, tostarp to izveidi, modificēšanu un dzēšanu. Šo moduli varat izmantot, lai izveidotu un pārvaldītu dažādas produktu versijas un versiju pārdošanas prognozes.

​Modulis ietver trīs veidu skatus, kas ļauj pārvaldīt dažādus produktu dzīves cikla aspektus:

  • Produkta dzīves cikla skats: šajā skatā tiek parādīti visi sistēmā esošie produkti ar to pašreizējo statusu (ir noliktavā, nav noliktavā);
  • Produkta versijas skats: šajā skatā tiek parādītas visas sistēmā pieejamās produktu versijas un ir iespējams mainīt to statusu (ir vai nav noliktavā);
  • Pārdošanas prognozes skats: šajā skatā tiek parādītas visas pārdošanas prognozes pa periodiem un klientiem.

​Izmantojot Odoo , varat ģenerēt pirkuma pasūtījumus, pamatojoties uz pārdošanas pasūtījumiem, lai izsekotu pasūtītos un saņemtos daudzumus, kā arī katras pasūtītās preces izmaksas. Šo moduli var izmantot arī, lai automātiski ģenerētu pirkuma pasūtījumus klientiem, pamatojoties uz viņu pārdošanas pasūtījumiem.

Varat izveidot PO veidni un pievienot to pārdošanas pasūtījumam kā izvēles iespēju. Kad klients veic pirkumu, izmantojot šo veidni, viņam tiks parādīta pasūtījuma veidlapa, kurā būs iekļautas tikai veidnē norādītās preces.

Pārdošanas prognožu modulis nodrošina arī vairākas funkcijas, kas palīdz veikt precīzas prognozes.

​Prognozēšana tiek veikta, izmantojot vienkāršu vilkšanas un nomešanas funkciju. Prognožu modulis ir integrēts pārdošanas modulī, lai jūs varētu tieši redzēt, kā tas ietekmē jūsu uzņēmuma rentabilitāti.

​Varat izvēlēties dažādas prognozēšanas metodes: lineāro, eksponenciālo vai polinomu.

Ir pieejamas šādas funkcijas:

  • Viegla prognozēšana ar intuitīvu vilkšanas un nomešanas saskarni, nav nepieciešamas formulas;
  • Prognozes pēc produkta, klienta vai datuma diapazona iknedēļas, mēneša vai gada griezumā;
  • Prognoze vienai vai vairākām lokācijām vienlaicīgi;
  • ​Pielāgojiet savas prognozes, izmantojot dažādas metodes lineārās/eksponenciālās/polinomālās.

​Vai palīdzējām iepazīt Odoo ERP nedaudz vairāk?

​Lai atbildētu uz jautājumiem, kas rūp tieši jums, sazinieties ar mums!

Sazināties

# Odoo

Kā izvēlēties pareizo platformu nākamajam lietojumprogrammu izstrādes projektam?