BIZNESA INKUBATORA RESURSU PĀRVALDES SISTĒMA

Sistēma efektīvākam darbam ar dokumentiem

Biznesa inkubatora resursu pārvaldes sistēma tika izveidota ar mērķi atvieglot un optimizēt darbus ar dokumentiem

RESURSU PĀRVALDES SISTĒMA RISINA NEPILNĪBAS DARBĀ AR DOKUMENTIEM

Odoo • Text and Image

Sistēma nodrošina darbības procesu pārskatāmību


Lai biznesa inkubatros spētu kvalitatīvi sniegt pakalpojumus Midis izveidoja sistēmu, kura paredz inkubatora resursu pārvaldi, tādējādi tika atvieglots un optimizēts darbs ar dokumentiem, kā arī nodrošina darbības procesu pārskatāmību, kvalitāti, efektivitāti un kontroli, un sniedz atbalstu vietējo uzņēmumu darbībai.

Uzdevums

Inkubatoram ir nepieciešama sistēma, kas nodrošinātu resursu pārvaldi un vienkāršotu darbu ar dokumentiem. Būtisks faktors būtu samazināts laika patēriņš dokumentu darbam, ko varētu veltīt citu pienākumu veikšanai.

Risinājums

Resursu pārvaldes sistēma, kas nodrošina darbības procesu kvalitāti, efektivitāti,
kontroli un pārskatāmību.

​Rezultāts

​Ērti lietojamu un drošu resursu pārvaldes sistēmu. Laika ietaupījumu darbā ar dokumentiem.