LATVIJAS BANKAS SATURA UN IERĪČU VADĪBAS SISTĒMA

Attālināta multimediju vadība vienotas platformas ietvaros

Latvijas Banka logo - Midis Development Project 

MULTIMĒDIJU PĀRVALDE TAGAD IR KĻUVUSI DAUDZ ĒRTĀKA

Odoo • Text and Image

Datu ievades iespējas izglītojošās izstādēs


Satura un ierīču vadības sistēmas funkcionalitāte dalās 3 daļās: ierīču pārvaldība; ierīču monitorings; multimediju pārvaldība. Tās lietotājs spēj atjaunināt ierīces, startēt un izslēgt tās noteiktos momentos, kā arī atjaunināt informāciju noteiktos multimedijos un veikt to monitoringu.

Uzdevums

Latvijas Banka nosaka, ka interaktīvas izstādes un multimediju izvietošana piesaista lielāku sabiedrības daļu, tomēr to atsevišķa pārvalde ir samērā ilgs un sarežģīts process. Katra multimedija pārvalde klātienē prasa lielu laika patēriņu, kā arī traucē izstādes apmeklētājiem gūt maksimālu informāciju no izstādes esošās informācijas.

​Risinājums

Latvijas Bankas satura vadības sistēma, kura ļauj tās lietotājam pārvaldīt izstādi vienas platformas ietvaros.

Rezultāts

Vienotu izstādes pārvaldes sistēmu. Laika un resursu taupījumu pārvaldot multimedijus. Lielākas iespējas veidojot izglītojošu saturu izstādēs.