Centrs ZIN tīmekļa vietnes pārveide


Ērti lietojama tīmekļa vietne skolotājiem, skolēniem un skolēnu vecākiem, lai sekotu līdzi bērna
emociālajam stāvoklim un nepieciešamības gadījumā to uzlabotu

Par klientu - Centrs ZIN


Centrs ZIN ir zināšanu centrs, kurā tiek stiprinātas pieaugušo zināšanas, izpratne, metodes un iespējas izzināt sevi, lai varētu kļūt par drošu pamatu bērna izaugsmei. Centrs ZIN misija ir nodrošināt, lai ikviens bērns var piedzīvot drošas, uzticības pilnas un atbalstošas attiecības ikvienā savas attīstības posmā un vidē, satiekot pieaugušos, kuri zina un kuriem rūp.

Centrs ZIN piedāvā dažādas izglītības programmas un metodes, kuras palīdz labāk izprast, kādā emocionālā situācijā atrodas bērns dažādās vidēs, kā skola, mājas vai citur sabiedrībā. Tādā veidā cenšoties sasniegt to, lai ikviens bērns Latvijā justos sadzirdēts, saredzēts un vērtīgs. Lai ikviens pieaugušais spētu bērnu atbalstīt, uzklausīt un iedvesmot!

Projekta izaicinājums


Uz sadarbības brīdi mūsu klientam bija risinājums - skolas.emu.lv. Tas ir digitāls rīks, lai sekotu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām, kas sniedz skolotājiem prakstiskus ieteikumus skolēna un klases atbalstam. Tīmekļa vietnē bija dažāda veida funkcionalitāte, kas darbojās ierobežoti, kā arī apgrūtināta lietotāja lietojamība, kuru nepieciešams uzlabot.

Klients griezās pie mums ar nepieciešamību pēc sistēmas funkcionalitātes un lietojamības uzlabošanas, kas iekļāva sevī šādus uzdevumus, kurus Midis bija nepieciešams realizēt - vietnes emu.lv slēgtās daļas:

  • Pāreju no Ruby tehnoloģijas uz Laravel Nova programmēšanas valodām;

  • Lietojamības uzlabošanas izstrāde;

  • Skrīningu vēstures biznesa procesa ieviešana;

  • Vietnes navigācijas papildinājumu izstrāde.

people using laptop

​Vairāku skrīningu veikšana


Iepriekš klientam bija iespēja veikt tikai vienu skrīningu vienai klasei.

Šobrīd klients spēj veikt vairākus skrīningus vienai klasei, redzēt vēsturi un salīdzināt tekošos rezultātus ar iepriekšējiem.

Tas ir svarīgi, lai varētu salīdzināt bērnu emocionālā stāvokļa dinamiku perspektīvā.


Rezultātu pārvaldība


Pateicoties tam, ka ir iespēja veikt vairākus skrīningus rodas iespēja datu salīdzināšanai. Šie dati tiek izvilkti un parādīti dažādos griezumos.

Dati atspoguļojas dažādās krāsās, kas signalizē emocionālo robežu un palīdz izprast situācijas nopietnību.


Uzdevums

Midis uzdevums bija uzlabot tīmekļa vietnes darbību, funkcionalitāti un lietojamību Centrs ZIN esošai vietnei - skolas.emu.lv.

Risinājums

Esošās risinājuma pāreja no Ruby uz Laravel Nova programmēšanas valodām.

Rezultāts

Klients ar jauno risinājumu spēj labāk pārvaldīt aptauju rezultātus, veikt vairākus skrīningus vienai klasei, kas sniedz iespēju saprast vai klasē ir uzlabojies emocionālais stāvoklis. Ar tīmekļa vietne ir responsīva.