ECOLINES REKLĀMAS SISTĒMA

Automātiska reklāmas materiālu aprite

Ecolines advertisment system jeb ADS ir rīks, ar kura palīdzību tiek konfigurēti reklāmas materiāli HTML formātā. Ecolines ADS nodrošina reklāmas materiālu apriti automātiski ģenerējot reklāmas materiālus autobusu planšetdatoros un ierīcēs, kuri savienojas ar pieejamo Ecolines Wi-Fi tīklu

Ecolines logo - Midis Development Project

PIESLĒDZOTIES WI-FI TĪKLAM SAŅEM ECOLINES JAUNUMUS

Odoo • Text and Image

Reklāmas materiāli atjaunojas automātiski


Ar Ecolines ADS palīdzību reklāmas materiāli automātiski atjaunojas autobusam, nokļūstot pie viena no uzņēmuma serveriem. Ecolines ADS spēj noteikt reklāmas materiāla valodu, ņemot vērā, valsti, kurā atrodas autobuss.

Odoo • Text and Image

Uzdevums

Reklāmas materiālu aprite ir nepieciešama, lai uzņēmums spētu noturēt klientu pēc iespējas ilgāk, tomēr manuāla reklāmas materiālu augšupielāde ir grūts un ilgstošs process, kurš prasa lielu laika patēriņu.

Risinājums

Ecolines advertisment system - sistēma, kura automātiski ģenerē reklāmas materiālus.

​Rezultāts

Vienotu reklāmas materiālu ievades sistēmu. Reklāmas materiālu konfigurāciju HTML formātā. Automātisku reklāmas materiālu augšupielādi uzņēmuma autobusos.