NĀKOTNES MUZEJI

Starptautiska tīmekļa vietne muzeju kolekciju aplūkošanai.

Future of Museums mērķis ir dot klientiem iespēju aplūkot muzeju kolekcijas interaktīvā veidā neatstājot savu māju.

 

IZGLĪTOJOŠĀS INFORMĀCIJAS GŪŠANA INTERAKTĪVĀ VEIDĀ

Odoo • Text and Image

Tīmekļa vietne ar 4 inovatīvām, individuālām, specifiskām spēlēm.


Strādājot kopā ar 4 starptautiskiem partneriem, Midis ne tikai nodrošināja ar programmatūras izstrādi, bet arī uzņēmās koordinēšanas lomu. Tika izstrādāta tīmekļa vietne ar 4 inovatīvām, individuālām, specifiskām spēlēm. Katrai no spēlēm bija savs mākslinieks, ar kuru palīdzību tika iemūžināts kultūras gars. Persona vietnē var atrast izglītojošu informāciju par spilgtākajām kolekcijām Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzejos.

Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image

Uzdevums

Mūsdienu sabiedrības daļa vēlas mākslu un kultūru baudīt neizejot no savas mājas, ar tehnoloģiju palīdzību to ir iespējams realizēt.

Risinājums

Future of Museums tīmekļa vietne, kura apvieno spilgtākās muzeju kolekcijas.

Rezultāts

Vienotu vietni Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzeju kolekcijām. 4 inovatīvas spēles. Interesantu informācijas avotu.