LDZ KRAVU PĀRVADĀJUMU SISTĒMA

Dzelzceļa kravu pārbaudes un uzskaites procesa optimizācija

KPS jeb kravu pārvadājumu sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu, vairākkārtīgi uzlabo kravu pārvadājumu apriti, pārbaudes procesu, kas novērš dzelzceļa kravas ilglaicīgu iesaldēšanu muitā

PATĒRĒJAMĀ LAIKA UN IZMAKSU SAMAZINĀJUMS

Odoo • Text and Image

Pavadzīmju noformēšana un uzskaite elektroniskā veidā


Pateicoties Midis jauninājumiem KPS, spēj nodrošināt pavadzīmju noformēšanu elektroniskā veidā, automātisku valsts muitu informēšanu par iespējamajiem kravas apjomiem un klientu apziņošanu kravas pārvadājumu ietvaros.

Odoo • Text and Image

​Uzdevums

Katru gadu Latvijas Dzelzceļš apkopo un pārbauda informāciju par vairāk nekā 200 milijonu tonnu kravu pārvadājumiem. Latvijas Dzelzceļš uzskata, ka kravu pārbaudes un uzskaites procesus nepieciešams atjaunot un optimizēt, lai pēc iespējas vairāk samazinātu patērējamo laiku un izmaksu apjomu.

​Risinājums

Latvijas Dzelzceļa kravu pārvadājuma sistēmas atjauninājums.

Rezultāts

Pavadzīmju noformēšana elektroniskā veidā Automātisku informācijas sistēmu Uzlabotu kravas pārvadājumu kontroli.