LATVIJAS BANKAS SERVERU UZTURĒŠANA

Nodrošinājums pilnvērtīgai resursu darbībai

Pilnvērtīga serveru darbības uzturēšana un atjauninājuma veikšana

SERVERU UZTURĒŠANA SABARBĪBĀ AR MIDIS VEICINA PILNVĒRTĪGU SERVERU DARBĪBU

Odoo • Text and Image

Midis nepārtraukti monitorē serverus un veic atjauninājumus

Midis nepārtraukti monitorē serverus un veic atjauninājumus, lai serveri korekti un droši darbotos 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

​Uzdevums

Pēc veiksmīgi realizētiem iepriekšējiem projektiem Latvijas Banka uztic serveru uztūrēšanu uzņēmumam Midis, kas garantē Latvijas Bankai nepieciešamo augsto komunikāciju līmeni un pilnvērtīgu servisu.

​Risinājums

Serveru uzturēšana, kas nodrošina pilnvērtīgu resursu darbību.

​Rezultāts

Uzticamu sabarbības partneri. Korektu un drošu serveru darbības procesu. Atjauninājumus serveriem.