LATVIJAS BANKAS SERVERU UZTURĒŠANA

Nodrošinājums pilnvērtīgai resursu darbībai.

Pilnvērtīga serveru darbības uzturēšana un atjauninājuma veikšana.

 

SERVERU UZTURĒŠANA SABARBĪBĀ AR MIDIS  VEICINA PILNVĒRTĪGU SERVERU DARBĪBU

Odoo • Text and Image

Midis nepārtraukti monitorē serverus un veic atjauninājumus


Midis nepārtraukti monitorē serverus un veic atjauninājumus, lai serveri korekti un droši darbotos 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

Uzdevums

Pēc veiksmīgi realizētiem iepriekšējiem projektiem Latvijas Banka uztic serveru uztūrēšanu uzņēmumam Midis, kas garantē Latvijas Bankai nepieciešamo augsto komunikāciju līmeni un pilnvērtīgu servisu.

Risinājums

Serveru uzturēšana, kas nodrošina pilnvērtīgu resursu darbību.

Rezultāts

Uzticamu sabarbības partneri. Korektu un drošu serveru darbības procesu. Atjauninājumus serveriem.