Portāls - atbalsts mobinga situācijās

Par Plecs

PLECS ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus.

Organizācija PLECS - Midis Izstrāde

Projekta izaicinājums 

Atbalsts mobinga situācijā ir PLECS un Swedbank Life Insurance SE sadarbības projekts.


Mobings bērniem var radīt nopietnus apdraudējumus fiziskajai un garīgajai veselībai, un mobingā iesaistītajiem bērniem ir augstāks risks saskarties ar garīgās veselības grūtībām, trauksmi, depresiju, atkarīgu uzvedību, zemākām skolas sekmēm, iespējai pamest mācības un sliktākām tālākām dzīves izredzēm. Tāpēc vecākiem ir svarīgi pievērst uzmanību un zināt pazīmes, kas var liecināt par to, ka viņu bērns ir pakļauts mobinga apdraudējumam, un ātri iejaukties, lai palīdzētu bērnam. Pēc statistikas datiem Baltijas valstīs mobingam ir pakļauti 11% bērnu, kas galvenokārt ir vecumā no 7 līdz 17 gadiem.


Gadu gaitā un dažādu mūsu īstenoto iniciatīvu laikā esam pamanījuši, ka nereti vecāku loma, palīdzot saviem bērniem, ir kaut kur atstāta novārtā. Mēs uzskatām, ka tā ir būtiska, lai sasniegtu ilgtermiņa rezultātu.

Jānis Erts • PLECS dibinātājs un vadītājs


Atbalsts mobinga situācijā ir veidots galvenokārt vecākiem - sniedzot rīkus, lai viņi varētu palīdzēt saviem bērniem gan tūlīt, gan arī ilgtermiņā.

Par projektu

Organizācijas “Plecs” cīņa ar mobinga gadījumiem jau notiek ilgus gadus. Iniciatīvas pamatā ir rast inovatīvus risinājumus, lai radītu sistemātiskas pārmaiņas, izglītojot vecākus un iemācot bērnu iekļauties sabiedrībā. Iepriekš tas tika pārvaldīts manuāli, līdz ar to katru posmu, ko iziet bērns, bija sarežģīti apkopot un pilnvērtīgi izvērtēt.

Lai šo izaicinājumu risinātu un pārvaldītu mūsdienīgā veidā, klients vērsās pie Midis. Paļaujoties uz savu pieredzi klientu portālu izstrādē, mūsu komanda nolēma izveidot risinājumu ar ērtu lietotāju saskarni un plašu lietotāju scenāriju klāstu. Bija nepieciešams izveidot portālu, lai vecāks vai bērna aizbildnis varētu vienkāršā veidā pieteikt palīdzību, kas sevī iekļauj skrīningu situācijas novērtēšanai, pārbaudi, tas ir, savienošanās ar Swedbank sistēmu, lai konstatētu apdrošināšanas esamību, kā arī pilnīga situācijas pārvaldība darbā ar bērnu, sākot no konsultācijas ar speciālistu pieteikšanu un beidzot ar veiksmīgu bērna iekļaušanos sabiedrībā. 

Klientu portāls

No idejas galvā līdz sarežģītam klientu portālam. Mūsu komandas biznesa analītiķi pilnībā iedziļinājās uzņēmējdarbības procesos un izvērtēja gaidāmos riskus, rezultātā definējot piemērotāko risinājumu un tam nepieciešamo tehnoloģiju klāstu.

Izmantotās tehnoloģijas:

PHP (Laravel, Laravel Nova), Vue.js, Inertia.js, PostgreSQL

Izprotot biznesa loģiku, tika noteiktas šādas lomas:

  • lietotājs (kas redz sākuma ekrānu);
  • bērna vecāks vai aizbildnis;
  • terapeits vai psihologs;
  • citas lomas, kas veic dažāda līmeņa administratora uzdevumus.

Mobstop Project - Customer Portal - Midis 1-min

Process 

Mobstop Process Desktop 1

Mobstop Process Desktop 2

Mobstop Process Mobile 1

Mobstop Process Mobile 2

Mobstop portāla funkcionalitāte

Mobstop portāls ļauj:

  • Izvērtēt atbilstību mobinga gadījumam.
  • Plānot klātienes  tikšanās ar speciālistu. 
  • Pārvaldīt speciālistu noslogotību. 
  • Uzglabāt sistēmā katra gadījuma vēsturi, speciālistu komentārus, bērna situācijas uzlabošanās progresu.
Mobstop Project - Customer Portal - Midis 1

Gada apdrošināšanas akts

Igaunijā par gada apdrošināšanas aktu (8 notikumu konkurencē) tika izvēlēts Swedbank dzīvības apdrošināšanas iebiedēšanas apkarošanas pakalpojums, kas atbalsta vecākus un viņu bērnus iebiedēšanas gadījumos - https://mobstop.ee

Midis komanda ir patiesi lepna, ka ir daļa no kaut kā patiešām liela, jo šī problēma, kas ikdienā lielākai sabiedrības daļai nav apzināta, nākotnē var izvērsties lielā problēmā bērniem, kas cieš no mobinga.

Uzdevums

Izveidot sistematizētu risinājumu, kas ļauj pilnvērtīgi pārvaldīt katru gadījumu.

Risinājums

Klientu pašapkalpošanās portāls ar vairākām lietotāju lomām. Risinājums ir ērts ar intuitīvu saskarni, kur var apskatīties dažādus pārskatus, pārvaldīt speciālistu noslogotību un katra gadījuma vēsturi.

Rezultāts

Klients digitālā veidā administrē mobinga gadījumus, reģistrē skrīningu un, balstoties uz to, nosaka gadījuma atbilstību mobingam, ļauj pieteikt terapeita vizīti un virzīt bērnu līdz veiksmīgam iznākumam.