eKarjeras testi - tīmekļa vietnes izveide

eKarjeras testi - tīmekļa vietnes izveide

Par NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

NVA sniedz atbalstu gan jauniešiem pirmā darba atrašanā, gan pieredzes bagātiem klientiem, kuri kādu iemeslu dēļ maina līdzšinējo nodarbošanos.

NVA Logo

About the State Employment Agency of Latvia

The State Employment Agency is a direct administrative institution under the supervision of the Ministry of Welfare.​

The Agency aims to implement public policies to reduce unemployment and support the unemployed, job seekers, and people at risk of unemployment.

The State Employment Agency of Latvia supports young people in finding their first job, as well as experienced clients who are changing their current occupation for one reason or another.

NVA Logo ENG

Par projektu

Publiskā iepirkuma ietvaros, Midis uzvarot atlasi uzņēmās realizēt NVA ieplānot projektu - eKarjeras testi. Risinājums piedāvā divus pašnovērtējuma testus, kas paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem novērtēt savas prasmes un noteikt piemērotus karjeras virzienus. Šie testi, kas izstrādāti 2023. gadā ES Atveseļošanas fonda projekta ietvaros, novērtē dažādās profesionālajās jomās un darba vidē pielietojamās prasmes, palīdzot karjeras attīstībā un prasmju pilnveidošanā.

NVA eKarjeras tests - example

eKarjeras testi

eKarjeras testi paredzēti Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem un visiem citiem interesentiem, kuri vēlas noskaidrot vairāk par savām prasmēm, interesēm un īpašībām, lai izvēlētos vai pilnveidotu savu karjeru.​

NVA eKarjeras tests - Result

Process

Lietotājam ienākot tīmekļa vietnē ir iespēja izvēlēties testu, kuru viņš vēlās izpildīt. Tālāk tiek sniegta iespēja vai nu autorizēties, vai arī pildīt testu, kā viesim. Autorizācija sniedz iespēju aizpildīt tesu vairākos piegājienos, saglabājot starprezultātu un glabāt pabeigto testu savā profilā un jebkurā laikā tam piekļūt un lejupielādēt dokumentu PDF formātā. Tas ļauj lietotājam testu nepildīt vairākas reizes un ierodoties uz karjeras konsultāciju uzreiz uzrādīt rezultātus karjeras konsultantam.

NVA eKarjeras tests - Start

Gadījumā, ja lietotājs pilda testu, kā viesis, pabeidzot ir iespēja lejupielādēt dokumentu PDF formāta, kurā ir a pkopoti testa rezultāti.

Klienta atsauksme

NVA eKarjeras tests - Customer review


Uzdevums

Izstrādāt tīmekļa vietni, kas nodrošina iespēju NVA klientiem vai citām ieinteresētām personām, kas vēlas noskaidrot par savām prasmēm, interesēm un īpašībām, izprast atbilstošas sev karjeras iespējas.

Risinājums

Tīmekļa vietne uz Drupal bāzes, kurā ir pieejami  4 ekrāna kontrasta veidi un teksta palielināšanas iespēja, lietotājiem ar redzes traucējumiem. Tīmekļa vietnes administratoram ir pieejami statistiskie dati, kurus var vizualizēt dažādos griezumos. Testa rezultātu lejupielādēšanas iespējas PDF dokumenta formātā. Autorizēta lietotāja profils, kurā tiek glabāti rezultāti, iespēja tiem piekļūt jebkurā laikā.

Rezultāts

Karjeras konsultanta darba ikdienas optimizācija, atvieglots testu apstrādes process. Testa rezultātu automātiska apkopošana, iespēja analizēt statistikas datus dažādos griezumos, vienkāršots testa aizpildīšanas process, jebkurš interesents var aizpildīt testu mājās vai arī konsultācijas laikā.