Rezeknes namsaimnieka informācijas sistēma 

Vienota dzīvojamo namu uzskaites sistēma.

Rēzeknes Namsaimnieka Informācijas Sistēmas mērķis ir samazināt papīra dokumentācijas apjomu un veicināt efektīvu laika patēriņu.

 

RNIS IZVEIDE RISINA DOKUMENTĀCIJAS APJOMA  

Odoo • Text and Image

Online namu apsaimniekošanas sistēma


Rēzeknes Namsaimnieka Informācijas Sistēma (RNIS) ir kā digitāla mājas lieta - viss, kas noticis vai tiek plānots, ir atspoguļots tajā. RNIS nodrošina pārskatāmus uzņēmuma darbībs procesus gan tā iekšienē, gan ar iedzīvotājiem.

Odoo • Text and Image

Uzdevums

Strādājot vairāk nekā ar 9 000 klientu, kas dzīvo vairāk nekā 200 daudzdzīvokļu ēkās ir riskanti paļauties uz papīra dokumentāciju. Šīs dokumentācijas apjoms ir ļoti liels un grūti pārskatāms un apkopojams.

Risinājums

Rēzeknes Namsaimnieka Informācijas Sistēma (RNIS), kura apkopo uzņēmuma dokumentāciju.

Rezultāts

Vienotu sistēmu dokumentācijas apkopošanai un glabāšanai. Laika ietaupījumu darbā ar dokumentiem. Darāmo darbu atspoguļojumu interaktīvā veidā. Klientu apkalpošanas platformu.