Rezeknes namsaimnieka informācijas sistēma

Vienota dzīvojamo namu uzskaites sistēma

Rēzeknes Namsaimnieka Informācijas Sistēmas mērķis ir samazināt papīra dokumentācijas apjomu un veicināt efektīvu laika patēriņu

Rēzeknes Namsaimnieks logo - Midis Development Project

RNIS IZVEIDE RISINA DOKUMENTĀCIJAS APJOMA

Odoo • Text and Image

Online namu apsaimniekošanas sistēma


Rēzeknes Namsaimnieka Informācijas Sistēma (RNIS) ir kā digitāla mājas lieta - viss, kas noticis vai tiek plānots, ir atspoguļots tajā. RNIS nodrošina pārskatāmus uzņēmuma darbībs procesus gan tā iekšienē, gan ar iedzīvotājiem.

Odoo • Text and Image

Uzdevums

Strādājot vairāk nekā ar 9 000 klientu, kas dzīvo vairāk nekā 200 daudzdzīvokļu ēkās ir riskanti paļauties uz papīra dokumentāciju. Šīs dokumentācijas apjoms ir ļoti liels un grūti pārskatāms un apkopojams..

​Risinājums

Rēzeknes Namsaimnieka Informācijas Sistēma (RNIS), kura apkopo uzņēmuma dokumentāciju.

Rezultāts

​Vienotu sistēmu dokumentācijas
apkopošanai un glabāšanai. Laika ietaupījumu darbā ar dokumentiem. Darāmo darbu atspoguļojumu interaktīvā veidā. Klientu apkalpošanas platformu.