Karjeras pašizpētes rīka “NIID.lv karjeras izvēles testi” programmēšana


Palīgs nākotnes profesijas izvēlē

Par klientu - VIAA


Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VIAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības (ES) politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību. [Resource]​

NIID.lv ir nacionālā izglītības iespēju datubāze. Tā sastāv no divām daļām:

  1. Datubāze
  2. Portāls

Tīmekļa vietne NIID.lv palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem "Ko mācīties?" un "Kur mācīties?". Apmeklētājiem ir pieejama informācija par izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām, raksti par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras testi un iespēja komunicēt ar e-konsultantiem. 

Ar NIID.lv palīdzību jaunieši vieglāk var izprast sevi un izvēlēties nākotnes profesiju.

Par projektu 

Karjeras izvēles testu rīka programmēšana

Nepieciešams izveidot rīku ar 4 karjeras testiem, kurus paredzēts pildīt jauniešiem. Šie testi ir rīks, kas atvieglos ikdienas darbu karjeras konsultantiem.

Projekts tika realizēts pēc Scrum metodoloģijas.

Midis veicamie uzdevumi:

  • Karjeras testu mājaslapas un dizaina izstrāde, tai skaitā mobilām ierīcēm.
  • Testu mājaslapas funkcionālā prototipa izstrāde.
  • Publiskās puses un satura vadības sistēmas programmēšana.
  • Programmatūras testēšana un izvietošana uz pasūtītāja servera.
  • Dokumetācijas izstrāde, pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar Testu mājaslapas satura vadības sistēmu.
  • Pasūtītāja izmaiņu pieprasījuma ieviešana.

Projekta komanda

Projektā piedalījās - projektu vadītājs, UX/UI speciālists, programmētāji un biznesa analītiķis.

Projektā izmantotās tehnoloģijas

Backend: Drupal 9 un MySQL, 
Frontend: jQuery, Sass un Bootstrap 5
 

Profesiju kartītes

Projektā laikā tika izstrādātas 105 profesiju kartītes.

Esam ļoti apmierināti ar uzņēmuma darbu un augstu vērtējam projekta organizāciju un informācijas apmaiņu. Līguma izpildē izmantotā Agile Scrum metodoloģija ļāva operatīvi sekot līdzi projekta realizācijai un risināt līguma izpildes gaitā radušos jautājumus. Tas arī ļāva nodrošināt operatīvukomunikāciju visā līguma izpildes gaitā. SIA "Midis" RSEZ raksturo proaktīva un radoša pieeja līguma tehniskajā specifikācijā noteikti uzdevumu risināšanai - īstenošanas komanda meklēja labākos tehniskos un lietotāju saskarnes risinājumus un pēc būtības iedziļinājās Testu mājaslapas mērķu sasniegšanā.

VIAA

Uzdevums

Izstrādāt mājaslapu, satura vadības sistēmu un dizainu, tai skaitā mobilām ierīcēm. Apmācīt personālu darbā ar satura vadības sistēmu.

Risinājums

Mūsdienīga satura vadības sistēma ar publisko daļu, kurā jaunieši var aizpildīt testu interaktīvā veidā, velkot un novietojot profesiju kartītes uz pjedestāla. Pildīt testus ar interaktīvām skalām, kas patīkamā veidā palīdz labāk izvēlēties atbildi piedāvātiem apgalvojumiem.

Rezultāts

Satura vadības sistēma, kas interaktīvā veidā sniedz iespēju jauniešiem pildīt testus un iegūt rezultātus tūlītēji, kad tests tiek pabeigts. Atvieglots darbs karjeras konsultantiem, samazinot laiku testa rezultātu apstrādei, ķeroties klātto pārrunāšanai ar jauniešiem.