Iepirkumu pasūtījumu izveide Odoo 16. versijā

Efektīva iepirkumu pasūtījumu pārvaldība ir ļoti svarīga uzņēmumiem, lai racionalizētu iepirkuma procesus un uzturētu spēcīgas attiecības ar piegādātājiem. Odoo iepirkumu pasūtījumu pārvaldības sistēma piedāvā jaudīgu un lietotājam draudzīgu risinājumu iepirkumu izveidei, izsekošanai un analīzei. Šajā rakstā mēs iepazīstināsim jūs ar darbībām, kas jāveic, lai izveidotu un pārvaldītu iepirkumu pasūtījumus Odoo 16. versijā, automatizētu iepirkuma procesu un integrētu ar citām Odoo lietotnēm, lai izveidotu vienotu biznesa risinājumu.

1. Piegādātāju ierakstu un cenrāžu iestatīšana sistēmā Odoo

Pirms iepirkumu pasūtījumu izveides sistēmā Odoo ir jāiestata piegādātāju ieraksti un cenrāži. Odoo ļauj izveidot un saglabāt detalizētus piegādātāju profilus, tostarp kontaktinformāciju, maksājumu noteikumus, piegādes preferences un daudz ko citu. Šī centralizētā piegādātāju datu bāze vienkāršo iepirkuma procesu un veicina labāku saziņu ar piegādātājiem.

Jauna piegādātāja ieraksta izveide: pārejiet uz lietotni Iepirkumi (Purchase). Informācijas panelī cilnē Pasūtījumi (Orders) noklikšķiniet uz Piegādātāji (Vendors).

Setting Up Vendor Records and Pricelists in Odoo - Midis - 1

Tagad noklikšķiniet uz Jauns (New), lai izveidotu jaunu ierakstu.

Setting Up Vendor Records and Pricelists in Odoo - Midis - 2

Ievadiet piegādātāja informāciju (piemēram, vārdu, adresi, e-pastu) un noklikšķiniet uz pogas Saglabāt manuāli (Save manually).

Setting Up Vendor Records and Pricelists in Odoo - Midis - 3

Padomi piegādātāju ierakstu organizēšanai un pārvaldībai: izmantojiet iekšējās piezīmes vai tagus, lai klasificētu piegādātājus un atvieglotu turpmāko meklēšanu.

Setting Up Vendor Records and Pricelists in Odoo - Midis - 4

Cenrāžu izveide: cilnē Konfigurācija (Configuration) noklikšķiniet uz Piegādātāju cenrāži (Vendor Pricelists) un veiciet to pašu ceļu, kas nepieciešams piegādātāja ieraksta izveidei. Varat arī skatīt šo rakstu un sekot norādījumiem.

Setting Up Vendor Records and Pricelists in Odoo - Midis - 5

2. Iepirkumu pasūtījumu izveide sistēmā Odoo

Lai sāktu šo procesu pakalpojumā Odoo:

cilnē Uzdevumi (Orders) atlasiet Iepirkumu pasūtījumi (Purchase Orders).

Creating Purchase Orders in Odoo - Midis - 6

Noklikšķiniet uz Jauns (New).

Creating Purchase Orders in Odoo - Midis - 7

Nolaižamajā izvēlnē Piegādātājs atlasiet piegādātāju.

Creating Purchase Orders in Odoo - Midis - 8

Izvēlieties atbilstošo pasūtījuma datumu un saņemšanas datumu.

Creating Purchase Orders in Odoo - Midis - 9

Izvēlieties valūtu un aizpildiet citus nepieciešamos datus.

Creating Purchase Orders in Odoo - Midis - 10

Saglabājiet iepirkuma uzdevumu.

Creating Purchase Orders in Odoo - Midis - 11

3. Produktu pievienošana iepirkumu pasūījumiem

Pēc iepirkuma uzdevuma izveides pievienojiet tam produktus.

Noklikšķiniet uz Pievienot produktu (Add a product) un meklējiet nepieciešamo produktu. Varat izmantot nolaižamo izvēlni.

Adding Products to Purchase Orders - Midis - 12

Ievadiet daudzumu un vienības cenu.

Adding Products to Purchase Orders - Midis - 13

Kad ir sniegta visa nepieciešamā informācija, apstipriniet iepirkuma uzdevumu.

Adding Products to Purchase Orders - Midis - 14

4. Piegādes un saņemšanas apstiprināšana sistēmā Odoo

Pēc iepirkuma uzdevuma apstiprināšanas jūs redzēsiet, ka parādās 1 produktu saņemšana, kas jums jāapstiprina. Varat noklikšķināt uz viedās pogas vai kreisajā stūrī uz pogas Saņemt produktus (Receive products).

Confirming Deliveries and Receipts in Odoo - Midis - 15

Pārbaudiet saņemtos produktus un daudzumus un noklikšķiniet uz Validēt (Validate), lai apstiprinātu saņemšanu.

Confirming Deliveries and Receipts in Odoo - Midis - 16

Odoo piedāvā iespēju arī atgriezt produktus vai atzīmēt tos kā brāķi.

Confirming Deliveries and Receipts in Odoo - Midis - 17

5. Iepirkuma procesa automatizācija sistēmā Odoo

Automatizējiet iepirkuma procesu Odoo, lai ietaupītu laiku un likvidētu kļūdas.

  • Atkārtota iepirkuma noteikumu iestatīšana: izveidojiet produktiem atkārtota iepirkuma noteikumus, lai aktivizētu automātiskus iepirkuma uzdevumus, kad krājumu līmenis nokrītas zem minimālā sliekšņa.
  • Automātiskās iepirkuma uzdevuma ģenerēšanas konfigurācija: iespējojiet automātisku iepirkuma uzdevuma ģenerēšanu, pamatojoties uz atkārtota iepirkuma noteikumiem.
  • Apstiprināšanas darbplūsmu ieviešana: iestatiet apstiprināšanas darbplūsmas, lai saglabātu iepirkuma procesa pārraudzību un kontroli.
  • Integrācija ar Odoo e-pasta sistēmu: izmantojiet Odoo integrēto e-pasta sistēmu, lai nosūtītu iepirkumu pasūtījumus tieši piegādātājiem, nodrošinot savlaicīgu saziņu.

Automating the Purchasing Process in Odoo - Midis - 18

6. Iepirkuma pasūtījuma veiktspējas izsekošana un analīze

Pārraugiet un analizējiet iepirkuma pasūtījuma veiktspēju sistēmā Odoo.

  • Piegādātāja veiktspējas uzraudzība: regulāri pārskatiet piegādātāja veiktspēju, tostarp piegādes laiku un produktu kvalitāti.
  • Produkta kvalitātes un konsekvences novērtēšana: novērtējiet produktu kvalitāti un konsekvenci, izmantojot Odoo atskaišu rīkus.
  • Odoo atskaišu rīku izmantošana: izmantojiet Odoo iebūvētos atskaišu rīkus, lai izveidotu ar datiem pamatotu ieskatu un pieņemtu pārdomātus lēmumus.

Tracking and Analyzing Purchase Order Performance - Midis - 19


7. Odoo iepirkumu pasūtījumu sistēmas integrācija ar citām lietotnēm

Odoo iepirkumu pasūtījumu sistēmu var nemanāmi integrēt ar citām Odoo lietotnēm.

  • Savienojuma izveide ar lietotni Noliktava (Inventory): sasaistiet iepirkumu pasūtījumus ar noliktavu, lai pilnībā pārvaldītu iepirkuma procesu.
  • Citu Odoo lietotņu izmantošana: izmantojiet citas Odoo lietotnes, piemēram, Pārdošanu (Sales), Ražošanu (Manufacturing) un Grāmatvedību (Accounting), lai izveidotu vienotu biznesa risinājumu.

Integrating Odoo's Purchase Order System with Other Apps - Midis - 20

Kopsavilkums

Izmantojot šo ceļvedi, iepirkumu pasūtījumu pārvaldība pakalpojumā Odoo ir vienkārša. Veicot šīs darbības un pielietojot labāko praksi, varat optimizēt iepirkuma procesus, automatizēt uzdevumus un izmantot Odoo jaudīgos atskaišu rīkus uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanai.

Izmantojiet Odoo iespējas un optimizējiet savu iepirkumu darbplūsmu jau šodien, lai palielinātu efektivitāti un panākumus savā uzņēmējdarbībā.


Palieliniet peļņu un efektivitāti, izmantojot pašapkalpošanās klientu portālus