Kā izveidot gudru piegādes ķēdi

Efektīvas, elastīgas un rentablas piegādes ķēdes izveide ir ļoti svarīga jebkura biznesa panākumiem. Tomēr mūsdienu straujajā un augstas konkurences tirgū ar tradicionālajām piegādes ķēdēm vairs nepietiek. Lai apsteigtu konkurentus un apmierinātu klientu prasības, uzņēmumiem ir jāpieņem viedāka pieeja - gudra piegādes ķēde.

How To Make Your Supply Chain Smart - Midis - 1

Bet kas īsti ir gudra piegādes ķēde? Vienkāršiem vārdiem tas attiecas uz progresīvu tehnoloģiju, datu analītikas un novatorisku stratēģiju integrēšanu, lai optimizētu katru piegādes ķēdes procesa aspektu. Tas ļauj uzņēmumiem pieņemt apzinātus lēmumus, samazināt izmaksas, uzlabot efektivitāti un galu galā piegādāt klientiem izcilus produktus un pakalpojumus.

Šajā rakstā tiks aplūkotas galvenās tehnoloģijas, kas ir gudras piegādes ķēdes pamatā, un problēmas, kuras tās risina.

Galvenās tehnoloģijas gudrā piegādes ķēdē

Tradicionālais piegādes ķēdes modelis ir lineārs, ar skaidru plūsmu no piegādātājiem līdz ražotājiem, izplatītājiem un visbeidzot līdz klientiem. Tomēr šis modelis bieži rada neefektivitāti, aizkavēšanos un augstas izmaksas. Turpretim gudra piegādes ķēde ir ļoti savienota, balstīta uz datiem un atsaucīga. Apskatīsim galvenās tehnoloģijas, lai izveidotu gudru piegādes ķēdi.

Lietu internets (IoT): IoT ierīces var uzraudzīt un izsekot preces reāllaikā. IoT sensoriem ir būtiska nozīme gudrajās piegādes ķēdēs, jo tie nodrošina reāllaika redzamību dažādos piegādes ķēdes aspektos, piemēram, preču atrašanās vietas un stāvokļa izsekošanā. Šie sensori var uzraudzīt temperatūru, mitrumu un pat iepakojuma integritāti, nodrošinot, ka produkti visā to ceļojuma laikā ir optimālā stāvoklī.

Mākslīgais intelekts (AI) un mašīnmācīšanās (ML): AI un ML algoritmi analizē milzīgus datu apjomus, kas savākti no dažādiem avotiem. Tie var paredzēt pieprasījuma modeļus, optimizēt maršrutus, pārvaldīt krājumus, samazinot atkritumu daudzumu un uzlabojot efektivitāti, un pat noteikt iespējamos piegādes ķēdes traucējumus, pirms tie rodas.

Blokķēde: saskaņā ar Gitnux datiem, blokķēdes tehnoloģijas izmantošana piegādes ķēdes pārvaldībai varētu samazināt darījumu izmaksas par 35%. Blokķēdes tehnoloģija nodrošina drošu, pārredzamu darījumu uzskaiti, kas palīdz novērst krāpšanu, samazina strīdu skaitu un nodrošina produktu autentiskumu. Tas ir īpaši svarīgi tādās nozarēs kā pārtika un farmācija.

Mākoņdatošana: mākoņdatošanas risinājumi piedāvā mērogojamas, elastīgas sistēmas piegādes ķēdes darbību pārvaldībai. Tie var integrēt dažādus piegādes ķēdes elementus, uzlabot sadarbību un nodrošināt piekļuvi reāllaika informācijai.

Key Technologies in a Smart Supply Chain - Midis - 2

Robotizētā procesu automatizācija (RPA): Deloitte dati liecina, ka RPA turpinās attaisnot un pārsniegs cerības vairākās dimensijās, tostarp uzlabotā atbilstībā (92%), uzlabotā kvalitātē/precizitātē (90%), uzlabotā produktivitātē (86%), izmaksu samazināšanā. (59%). RPA var automatizēt manuālus un atkārtotus uzdevumus, ļaujot darbiniekiem koncentrēties uz stratēģiskāku darbu. Tas var palielināt produktivitāti, novērst kļūdas un samazināt darbības izmaksas.

Digitālie dvīņi: digitālais dvīnis ir fiziska produkta, procesa vai sistēmas virtuāla kopija. Tas ļauj uzņēmumiem simulēt dažādus scenārijus un izprast iespējamos rezultātus pirms izmaiņu ieviešanas reālajā pasaulē. Šī tehnoloģija var palīdzēt optimizēt piegādes ķēdes darbības, uzlabot produktu kvalitāti un samazināt dīkstāves laiku. Noskatieties šo video par to, kā piegādes ķēdē tiek izmantoti digitālie dvīņi.

Piegādes ķēdes vadības torņi: šie centralizētie torņi nodrošina visaptverošu piegādes ķēdes pārredzamību. Tie apkopo, attīra un analizē datus no dažādiem avotiem, sniedzot reāllaika ieskatu un prognozēšanas analīzi, lai palīdzētu pieņemt lēmumus. Izmantojot vadības torni, uzņēmumi var labāk pārvaldīt krājumus, prognozēt pieprasījumu un reaģēt uz traucējumiem, uzlabojot piegādes ķēdes darbību kopumā. Noskatieties šo videoklipu par piegādes ķēdes vadības torni.

Problēmas, ko atrisina gudra piegādes ķēde

Krājumu optimizācija: viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem piegādes ķēdes pārvaldībā ir pareiza krājumu līmeņa uzturēšana. Gudrās piegādes ķēdes izmanto prognozējošo analīzi, lai optimizētu krājumu līmeni, samazinot pārvadāšanas izmaksas, vienlaikus nodrošinot produktu pieejamību, kad tas ir nepieciešams.

Problems Solved by a Smart Supply Chain - Midis - 3

Redzamība un caurspīdīgums: tradicionālajām piegādes ķēdēm bieži trūkst reāllaika redzamības, tāpēc ir grūti reaģēt uz traucējumiem vai izsekot produktu autentiskumam. Gudrās piegādes ķēdes nodrošina redzamību visos posmos, ļaujot uzņēmumiem pieņemt apzinātus lēmumus un ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Izmaksu samazināšana: izmantojot automatizāciju, prognozējošo analīzi un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu, gudrās piegādes ķēdes var ievērojami samazināt darbības izmaksas, tostarp darbaspēka, transporta un noliktavu izmaksas.

Problems Solved by a Smart Supply Chain - Midis - 4

Uzlabota klientu pieredze: precīzi prognozējot klientu prasības un uzlabojot piegādes laikus, gudrās piegādes ķēdes uzlabo klientu pieredzi. Tās rada augstāku klientu apmierinātību, atkārtotus darījumus un pozitīvu zīmola reputāciju.

Riska mazināšana: saskaņā ar Gitnux datiem vairāk nekā 80% uzņēmumu pēdējo 12 mēnešu laikā ir piedzīvojuši piegādes ķēdes traucējumus. Gudrās piegādes ķēdes var identificēt iespējamos riskus, piemēram, traucējumus dabas katastrofu vai ģeopolitisko problēmu dēļ. Šī proaktīvā pieeja ļauj uzņēmumiem īstenot ārkārtas rīcības plānus un samazināt traucējumu ietekmi.

Reālās pasaules problēma un risinājums

Problēma - piegādes ķēdes traucējumi: Krievijas un Ukrainas konflikta dēļ daudzi uzņēmumi cieš no loģistikas izmaksu pieauguma, nespējas eksportēt un citiem faktoriem. Iedomāsimies uzņēmumu, kas šobrīd saskaras ar krīzi ģeopolitiskās spriedzes dēļ, kas ietekmē moduļu māju celtniecību un piegādi uz Krieviju un Kazahstānu. Šim uzņēmumam ir vajadzīga palīdzība, lai izprastu pieprasījumu, galīgās cenas, piegādes ķēdes alternatīvas, izmaksas un nepieciešamos pielāgojumus potenciālajiem jaunajiem tirgiem Skandināvijā, Vācijā, Čehijā, Itālijā, Turcijā un Islandē. Turklāt viņiem ir jāsaprot loģistikas un muitas izmaksas, tirgus konkurence un atvērto datu pieejamība šajos tirgos. Šie sarežģītie jautājumi prasa visaptverošāku un precīzāku novērtējumu, nekā spēj cilvēks.

Real-World Problem and Solution - Midis - 5

Risinājums — viedās piegādes ķēdes tehnoloģijas: AI algoritmi var analizēt lielus datu apjomus no dažādiem avotiem, lai prognozētu pieprasījumu, aprēķinātu galīgās cenas un identificētu rentablas piegādes ķēdes alternatīvas. Mašīnmācība (ML) var simulēt dažādus scenārijus, lai noteiktu pielāgojumus, kas nepieciešami māju celtniecībā, lai pielāgotos citiem klimatiskajiem apstākļiem un to ietekmi uz apkures un ventilācijas izmaksām. AI var arī novērtēt loģistikas un muitas izmaksas, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, pašreizējām likmēm un tirdzniecības noteikumiem. Turklāt AI var veikt detalizētu konkurences analīzi, uzraugot konkurentu aktivitātes reāllaikā. Apstrādājot visu šo informāciju, AI var sniegt visaptverošu novērtējumu un noteikt ienesīgākos tirgus uzņēmējdarbības paplašināšanai. Tāpēc mākslīgā intelekta izmantošana var veicināt apzinātāku lēmumu pieņemšanu, riska mazināšanu un palielinātu rentabilitāti.

Kopsavilkums

Piegādes ķēdes kļūst arvien sarežģītākas un globālākas. Zipdo ziņojumā teikts, ka aptuveni 88% piegādes ķēdes uzņēmumu uzskata digitālo transformāciju par galveno uzņēmējdarbības mērķi. Izmantojot IoT, blokķēdes, AI un citas progresīvās tehnoloģijas, uzņēmumi var izveidot elastīgas, efektīvas un caurspīdīgas piegādes ķēdes, atrisināt esošās problēmas un sagatavot tās rītdienas izaicinājumiem. Pārdomātas piegādes ķēdes pieejas izmantošana ir stratēģisks solis, kas var veicināt konkurētspēju un nodrošināt ilgtermiņa panākumus mūsdienu dinamiskajā tirgū.

Pieteikties eksperta konsultācijai
bez maksas


Odoo grāmatvedības modulis: PVN deklarāciju iesniegšana VID EDS datu bāzē