Satversmes Tiesas projekts

Satversmes Tiesas WordPress CMS mājas lapas pilnveidošana un uzturēšana


Nepārtraukta un kvalitatīva mājas lapas darbība

Satversmes tiesa kā tiesu varas institūcija savas funkcijas īsteno, spriežot tiesu. Tiesas spriešanas būtība Satversmes tiesā atšķirībā no citām tiesām ir izšķirt strīdus par tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām.

Satversmes tiesas mājas lapa nodrošina apmeklētājus ar informatīvo materiālu par Satversmes darbību, struktūru, izskatāmajām un noraidītajām lietām, normatīvajiem aktiem, starptautisko sadarbību u. c.

Sadarbība ar SIA Midis RSEZ tika uzsākta 2021. gada augustā. Projekts tiek vadīts pēc Agile/Scrum metodoloģijas, kas mums ļauj pēc iespējas ātrāk sniegt klientam taustāmus rezultātus. Strādājot pēc šīs metodoloģijas, mēs izveidojam ar klientu tādu darba vidi, kurā klients mums uzticas, jo visas veiktās darbības ir caurskatāmas, un iknedēļas sapulces ļauj komunicēt atklātāk, lai izstrādātais produkts sasniegtu maksimālu vērtību.

Šobrīd galvenais uzdevums, kuru mēs veicam, ir mājas lapas uzturēšana un ieteikumi klientam, lai pilnveidotu mājas lapu, padarot to lietotājam draudzīgāku. Šis ir ilgtermiņa projekts, kura laikā mēs veiksim dažādus uzlabojumu un izstrādes darbus. Projektā piedalās komanda no diviem speciālistiem, projektu vadītājs un programmatūras izstrādātājs. Laika gaitā tiek plānots palielināt komandas sastāvu atbilstoši uzdevumu sarežģītības pakāpei.

Satura vadības rīks Wordpress ir veidots uz atvērtā koda programmatūras PHP, kas nozīmē, ka mēs varam veikt pielāgošanas darbus atbilstoši klientu vēlmēm, kaut arī galvenokārt tiks izmantoti Wordpress pieejamie spraudņi.

                  satv.tiesa.gov.lv

Uzdevums

Veikt satv.tiesa.gov.lv CMS Wordpress mājas lapas uzturēšanas un pilnveidošanas darbus atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes tiesas prasībām 36 mēnešu periodā.

Risinājums

Continuous operation of the satv.tiesa.gov.lv website, a list of WordPress plugins to make the website more user-friendly. Consultations in working with CMS WordPress tool.

Rezultāts

Klients saņem stabilu, nepārtrauktu mājas lapas darbību. Izprot CMS Wordpress darbības principus un spēj labāk ar to rīkoties, kas ļauj veikt nepieciešamos uzdevumus ātrāk.