Projects NATTOUR LV-RU-030


Platforma tūrisma uzlabošanai Ludzas novadā un Sebežas rajonā

NATTOUR LV-RU-030 ir interaktīva platforma, kas ļaus tūristiem un jebkuram interesentam uzzināt vairāk


Tūrisma uzlabošana, izmantojot IT tehnoloģijas interaktīvā veidā


Mūsu klients Ludzas novada pašvaldība, kas sadraudzībā ar kaimiņu valsti - Krievijas Federāciju (Sebežas rajonu) izstrādāja sadraudzības projektu “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” jeb saīsināti NATTOUR. Tā ir daļa no "Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam”.

Projekta ietvaros Midis izstrādāja interaktīvu platformu ar nosaukumu NATTOUR LV-RU-030. Katrs interesents varēs pieslēgties platformai, izmantojot datoru vai mobilo telefonu, un iepazīties ar tūrisma iespējām Ludzas novadā un Sebežas rajonā interaktīvā veidā - foto galerija, spēles, kartes ar objektiem u.c. Vēl viens interesants moments ir tāds, ka platforma darbosies informatīvajā stendā trīs valodās, kas atradīsies Ludzas pilsētas parkā un Sebežas pilsētas skvērā.

Midis rūpējas, lai katrs klients izprastu projekta tehnoloģiskās izstrādes nianses, kā arī iegūtu maksimālu pievienoto vērtību. Projekta izstrādes gaitā mēs konsultējām klientu un piedāvājām dažādus būtisku risinājumus, kas netika aptverti projekta specifikācijā, tomēr var būtiski uzlabot platformu. Turklāt mēs iemācījām klientu darboties pēc iteratīvās projektu izstrādes metodes, kas viņiem atvēra jaunu skata punktu IT nozarē.

Uzdevums

Izstrādāt platformu/mājas lapu informatīvajam stendam Ludzas pilsētas parkā.

Risinājums

Interaktīvs risinājums tūristiem, kas pieejams datorā, mobilajā telefonā un uz informatīvā stenda trīs valodā.

Rezultāts

Responsīva mājas lapa ar CMS, blogu, interaktīvo karti, foto galeriju, 8 spēlēm, kas paredzēta darboties interaktīvajā stendā, datoros un mobilajās ierīcēs.