Projekta ur.gov.lv uzturēšana un attīstība

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Reģistrs) ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus un palīdz veikt dažādas likumdošanas aktos paredzētās darbības


Pilvērtīga tīmekļa vietnes uzturēšana un uzlabošanas darbi


UR mērķis

Uzņēmumu reģistra mērķis ir kvalitatīvi nodrošināt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktās funkcijas.


Iteratīva projekta realizācija

Šis projekts tika realizēts iteratīvi. Mēs ar klientu organizējām vairākas tikšanās, kuru laikā tika prezentēti izstrādes rezultāti, precizētas prasības un jaunu uzdevumu definēšana. 

Uzdevums

Projekta ietvaros Midis uzdevums ir nodrošināt tīmekļvietnes uzturēšanu un realizēt Pasūtītāja identificētos darba uzdevumus.

Risinājums

Pieejama tīmekļa vietne plašai auditorijas daļai, ietverot tos, kam ir dažādi fiziski ierobežojumi, vadoties pēc WCAG vadlīnijām. Ieviesta publisko pārskatu sadaļa.

Rezultāts

Tīmekļa vietne pieejama 24/7. Pēc klienta pieteikuma veikti uzlabojumi. Aizvietojām veco PDF dokumentu publiskošanas veidu uz jaunu un ieviesām Hugo.lv mašīntulkotāju Umbraco CMS satura vadības sistēmā.