Kā plānot ražošanu un uzturēt efektīvu noliktavas līmeni?

​Viens no galvenajiem ražošanas uzņēmumu izaicinājumiem ir efektīva noliktavas pārvaldība. Galvenā problēma, ar ko saskaras ražotāji, ir pietiekama ražošanai nepieciešamo materiālu līmeņa uzturēšana, vienlaikus neveidojot un neuzglabājot nevajadzīgus krājumus. Mūsdienu ātri mainīgajā un reizēm neparedzamajā vidē to ir vēl grūtāk īstenot. Lai varētu ātri pieņemt lēmumus, ir nepieciešama dinamiska plānošana.

Saturs

Kas ir Galvenais ražošanas grafiks (MPS) un kāpēc tas ir nepieciešams?

​Galvenais ražošanas grafiks nosaka, kādā laika periodā, kādā daudzumā un kādi produkti tiek ražoti. Tas uzlabo efektivitāti ražošanas organizācijā, jo pārrauga ražošanu un ņem vērā jebkādas ātras izmaiņas grafiku plānošanā un ražošanā, lai izvairītos no izšķērdīgas ražošanas. Lūk, daži no faktoriem, kāpēc ir nepieciešams Galvenais ražošanas grafiks:

 • Pieprasījums ātri mainās.
 • Jaunie produkti aizvieto vecos produktus.
 • Piegādātāji maina izpildes laiku un cenas.
 • ​Ražošanas līnijas saskaras ar problēmām.


​Manuālās ievades trūkumi

​Ja izmantojat Excel ražošanas pārvaldībai, ir ļoti sarežģīti atjaunināt grafiku, jo tas nav dinamisks. Tas nevar savienoties ar pārējām organizācijas daļām, lai viegli iegūtu datus par pārdošanas prognozi vai izejvielu pieejamību. Dati arī netiek uzskatāmi vizualizēti.

Manuālas ievades ietekme:

 • Lēni un laikietilpīgi papildināšanas plānu atjauninājumi..
 • Lieli krājumi (skar kapitālu).
 • Trūkumi (nokavēti piegādes termiņi, neizmantotas pārdošanas iespējas).

​Par laimi, tirgū ir pieejama programmatūra, kas automatizē šo procesu, un jūs varat pievērsties sava ražošanas uzņēmuma attīstībai un paplašināšanai. Galvenā ražošanas grafika programmatūra ģenerē grafiku, kuram ir viegli sekot līdzi.

Ko jūs iegūsiet, ieviešot Galveno ražošanas grafiku (MPS) savā ražošanas uzņēmumā?

​Gan lielas, gan mazas ražotnes var gūt labumu no Galvenā ražošanas grafika ieviešanas. Tas palīdz izvairīties no materiālu un preču trūkuma, ļauj optimizēt resursu sadali un ņem vērā pieprasījuma svārstības.

Galvenā ražošanas grafika priekšrocības:

 • Samazina produktu sagatavošanas laiku.
 • Uzlabo komunikāciju jūsu organizācijā.
 • Palīdz izmantot resursus visefektīvāk.
 • Palīdz noteikt, kāds ir jūsu ideālais krājumu līmenis, pārskatot ražošanas prasības.
 • Palīdz novērtēt kopējo nepieciešamo darbaspēka daudzumu nākamajām ražošanas sērijām.
 • Efektīvi novērš izejvielu deficītu un jebkuru negaidītu negadījumu.
 • ​Grāmatvedības nodaļa to var izmantot, lai prognozētu uzņēmuma naudas plūsmu.

Galvenais ražošanas grafiks ir integrētas ERP sistēmas sastāvdaļa, līdz ar to tas ir savienots ar vairākiem moduļiem, tai skaitā Grāmatvedību, Klientu attiecību pārvaldību (CRM), Noliktavu, Iepirkumiem u. c.

​Pašreizējā Galvenā ražošanas grafika funkcionalitāte izmanto ierakstus no atvērtajiem Pārdošanas pasūtījumiem, Pirkšanas pasūtījumiem un Ražošanas pasūtījumiem, kas ir zināmie dati. Ražotāji var plānot, izmantojot gan zināmo, gan paredzamo pieprasījumu. Prognozes var ievadīt gan manuāli (piemēram, pārdošanas komanda), gan arī ģenerēt automātiski, izmantojot mākslīgo intelektu.


​Ko darīt, ja pieprasījums ir pārvērtēts vai nepietiekami novērtēts?

​Jūs varat manuāli pārrakstīt automātiski ģenerētos datus un samazināt vai palielināt prognozēto pieprasījumu. Tas ietekmēs krājumu atjaunināšanu, jo tas balstās uz prognozētajiem datiem, vai arī sistēma paziņos, ka esat pasūtījis vairāk, nekā tika plānots, līdz ar to varēsiet pielāgot datus pēc savām vajadzībām.

​Nobeigumā

Mūsdienās ražošanas uzņēmumi izvēlas “viena klikšķa” programmatūras risinājumu, lai varētu ātri reaģēt uz izmaiņām un pielāgot ražošanu, kā arī veidot efektīvu krājumu līmeni. Galvenais ražošanas grafiks ļauj ražošanas uzņēmumam samazināt krājumu līmeni, vienlaikus palielinot kopējo organizācijas produktivitāti. Pat nelielam ražošanas uzņēmumam ir svarīga labo “ieradumu” izveide, kas ilgtermiņā sniegs lielāku rezultātu. Manuālu darbību automatizācija un ātri pieejami reāllaika dati ar pārskatāmu vizualizāciju ļauj vairāk koncentrēties uz ražošanas palielināšanu un biznesa attīstību kopumā.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā integrēt gatavu Odoo risinājumu jūsu ražošanas biznesā


Motivēti darbinieki ar augstiem rezultatīvajiem rādītājiem: Vai tas ir iespējams?